Kỹ thuật/Tin tức/2024/25

Translate this post

Tin tức kỹ thuật mới nhất từ cộng đồng kỹ thuật Wikimedia. Vui lòng chia sẻ với các thành viên khác về những thay đổi này. Không phải mọi thay đổi đều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Các bản dịch của bản tin này cũng có sẵn cho bạn.

Thay đổi gần đây

  • Người dùng cố gắng thêm liên kết ngoài vào trình soạn thảo trực quan nay sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức rằng liên kết mà họ cố gắng thêm vào có liên kết tới một tên miền mà dự án quyết định chặn hay không. Vui lòng xem trang Kiểm tra sửa đổi để biết thêm thông tin. [1]
  • Phần mở rộng Cấu hình Cộng đồng mới hiện có sẵn trên Test Wikipedia. Phần mở rộng này cho phép các cộng đồng tùy chỉnh các tính năng cụ thể sao cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Hiện chỉ các tính năng Tăng trưởng có thể tùy chỉnh được, nhưng phần mở rộng sẽ hỗ trợ các use case Cấu hình Cộng đồng khác trong tương lai. [2][3]
  • Tính năng beta chế độ tối nay có sẵn trên các trang thể loại và trợ giúp, cũng như nhiều trang đặc biệt khác. Có thể có vấn đề phát sinh liên quan đến độ tương phản. Vui lòng báo cáo lỗi trên trang thảo luận của dự án. [4]

Vấn đề

  • Các công cụ của Dịch vụ Đám mây tuần trước không khả dụng trong vòng 25 phút. Điều này do một dây phần cứng trong trung tâm dữ liệu bị lỗi. [5]
  • Tuần trước, những cập nhật về kiểu dáng đã được thực hiện trên giao diện Vector 2022. Điều này đã gây ra những vấn đề không dự đoán trước được liên quan tới bản mẫu, phụ chú, và hình ảnh. Những thay đổi liên quan tới bản mẫu và phụ chú đã được lùi lại. Phần lớn vấn đề với hình ảnh đã được khắc phục. Nếu bạn vẫn nhìn thấy bất kỳ vấn đề nào, hãy báo cáo chúng tại đây. [6]

Thay đổi sắp tới trong tuần này

Tin tức Kỹ thuật do các biên tập viên Bản tin Kỹ thuật chuẩn bị và được đăng bởi bot • Đóng góp • Biên dịch • Nhờ giúp đỡ • Phản hồi • Đăng ký hoặc huỷ đăng ký.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

No comments

Comments are closed automatically after 21 days.