Kỹ thuật/Tin tức/2024/24

Translate this post

Tin tức kỹ thuật mới nhất từ cộng đồng kỹ thuật Wikimedia. Vui lòng chia sẻ với các thành viên khác về những thay đổi này. Không phải mọi thay đổi đều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Các bản dịch của bản tin này cũng có sẵn cho bạn.

Thay đổi gần đây

  • Phần mềm được sử dụng để tạo bản xem trước của các tập tin SVG đã được cập nhật lên phiên bản mới, nhằm sửa những lỗi lâu năm liên quan đến việc hiển thị SVG. [1]
  • Mã HTML dùng để hiển thị toàn bộ các tiêu đề hiện đang được thay đổi để cải thiện khả năng truy cập. Tuần trước nó đã được thay đổi ở một số giao diện (Vector cũ và Minerva). Hãy thử các tiện ích trên wiki của bạn bằng những giao diện này và báo cáo bất kỳ vấn đề nào có liên quan để chúng có thể được giải quyết trước khi thay đổi này được thực hiện trên giao diện Vector-2022. Các nhà phát triển vẫn đang cân nhắc việc giới thiệu Tiện ích API để thêm nút vào tiêu đề đề mục nếu điều đó sẽ hữu ích cho các nhà sáng tạo công cụ, và bất kỳ ý kiến nào mà bạn có về điều này sẽ được hoan nghênh.
  • Mã đánh dấu HTML dùng cho các chú thích dùng bởi Parsoid đã thay đổi vào tuần trước. Ở những vị trí mà trước đó Parsoid đã thêm class mw-reference-text, Parsoid nay cũng thêm class reference-text để có sự tương thích tốt hơn với trình phân tích cú pháp cũ. Thông tin chi tiết về thay đổi này có sẵn. [2]

Vấn đề

  • Có một lỗi với giao diện Biên dịch Nội dung làm cho menu công cụ hiển thị sai vị trí. Hiện vấn đề này đã được giải quyết. [3]

Thay đổi sắp tới trong tuần này

  • Phiên bản mới của MediaWiki sẽ được triển khai trên các wiki thử nghiệm và MediaWiki.org từ ngày 11 tháng 6. Nó sẽ được cài đặt trên các wiki không phải là Wikipedia và trên một số Wikipedia từ ngày 12 tháng 6. và trên mọi wiki từ ngày 13 tháng 6 (xem lịch trình). [4][5]
  • Phiên bản mới của MediaWiki bao gồm một thay đổi khác cho mã đánh dấu HTML dùng cho các chú thích: Parsoid nay sẽ tạo thẻ bọc <span class="mw-cite-backlink"> cho cả các nguồn tham khảo có đặt tên và không đặt tên để có sự tương thích tốt hơn với trình phân tích cú pháp cũ. Các bảo quản viên giao diện cần đảm bảo rằng các tiện ích mà có sự tương tác với chú thích tương thích với mã đánh dấu mới. Thông tin chi tiết về thay đổi này có sẵn. [6]
  • Trên các wiki đa ngôn ngữ sử dụng hệ thống <translate>, có một tính năng hiển thị các bản dịch có khả năng đã lỗi thời bằng nền hồng cho đến khi chúng được cập nhật hoặc xác nhận. Từ tuần này, việc xác nhận các bản dịch sẽ được ghi lại trong nhật trình, và có một quyền thành viên mới mà có thể là bắt buộc để xác nhận các bản dịch nếu cộng đồng yêu cầu chúng. [7]

Tin tức Kỹ thuật do các biên tập viên Bản tin Kỹ thuật chuẩn bị và được đăng bởi bot • Đóng góp • Biên dịch • Nhờ giúp đỡ • Phản hồi • Đăng ký hoặc huỷ đăng ký.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

No comments

Comments are closed automatically after 21 days.