През 2022 отбелязваме с действие Международния ден за правата на човека: разсъждаваме върху 2022 г., но се подготвяме и за бъдещето

Translate this post

20 декември 2022 г., Ричард Гейнс

An illustration titled "Media resistance" shows several human hands clenched as fists raised up to the sky, each one of them holding a different communication tool, including writing pens and smartphones, microphones and cameras, paintbrushes and signs and megaphones
Съпротивата на медиите. Снимка: Джаред Родригез и Truthout.org, CC BY-NC-ND 2.0, от Flickr.

Марк Бърнстайн е доброволец в рускоезичната Уикипедия, базиран в Беларус. Той е сред 50-те й най-добри редактори, като е допринесъл за над 200 000 редакции. В началото на 2022 г. неговият акаунт в Уикипедия, профилите му в социалните медии, както и служебният му адрес бяха „doxxed“, т.е. идентифицирани и публично оповестени в канала в Telegram на  органите на реда на Беларус. Скоро след това, през март 2022 г., властите задържат Марк, като публикуват видеозапис от ареста и негова снимка в същия канал, заявявайки, че той „разпространява фалшива анти-руска информация“. Не се дават подробности за официалните обвинения, нито пък за това коя редакция или редакции, ако има такива, са довели до неговото задържане.

Първоначално Марк е осъден на 15 дни затвор за „неподчинение на органите на реда“, но след това е задържан за повече от три месеца без обяснения. През юни 2022 г. властите за втори път не успяват да оповестят обвинения, но го признават за „виновен за организиране и подготовка на дейности, които нарушават обществения ред“. Контролираните от държавата медии в крайна сметка потвърждават, че причината е приносът му в Уикипедия, свързан със статии за конфликта в Украйна. Марк е осъден да живее в продължение на три години в условия на ограничена свобода – трябва да бъде вкъщи в определен час, не може да извършва определени дейности и да напуска страната.

В страни като Беларус, където новинарските медии са подложени на натиск, а цензурата, дезинформацията и контролът върху интернет са широко разпространени, Уикипедия се превърна в спасителен пояс за хората, които искат да бъдат добре информирани. Хилядите уикимедианци, които работят неуморно в трудни условия, за да направят подплатената с факти информация свободно достъпна за всеки и навсякъде, често го правят под сянката на голям личен риск. Това включва смъртните заплахи, с които се сблъскват редакторите-доброволци в Украйна и други конфликтни зони. (Трагичен пример е случаят с Володимир Вакуленко, писател, активист и уикимедианец, изчезнал след нахлуването в родината му, а по-късно открит убит).

Както показва случаят на Марк, доброволците в някои държави трябва да внимават да не бъдат публично идентифицирани, тъй като това може да има сериозни последици не само за тях самите, но и за техните близки. Уикимедианците могат да бъдат обект на сплашване и съдени по съмнителни, ако не и измислени, обвинения единствено за това, че са споделили основана на факти, неутрално написана, добре обоснована и проверима информация. На решителността, с която доброволците казват истината, може да бъде отговорено със следене и тормоз, глоби, затворнически присъди или дори нещо по-лошо.

Светът преживява шестнадесетата поредна година на спад в свободата в глобален мащаб, а през 2021 г. арестите на журналисти по света достигнаха рекорден брой. Авторитарните лидери и други актьори с лоши намерения стават все по-умели в използването на уязвимостите на онлайн технологиите, общностите и платформите. В условия, невинаги гостоприемни към свободното знание, Фондация Уикимедия носи двойно по-голяма отговорност да защитава правото на уикимедианци като Марк и хиляди неназовани други да имат достъп до и да участват в отвореното знание без рискове за конфиденциалността и безопасността си.  

На 10 декември тази година бе отбелязан Международният ден за правата на човека – дата, която напомня за приемането от Общото събрание на ООН на Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 година. Декларацията, която е призната и се прилага във всяка държава по света, заявява, че всеки човек има право на свобода на изразяване и мнение, както и на достъп до обмен на информация и идеи посредством всякакви средства и навсякъде. За да затвърдим дългогодишния ангажимент на Фондацията да защитава, уважава и отстоява правата на всички, които допринасят за изпълнението на проектите на Уикимедия и ги използват, по това време миналата година обявихме приемането на нашата Политика за правата на човека.

След одобрението на Политиката се стремим да засилим непрекъснатите ни усилия за защита и подкрепа на уикимедианците в дългосрочен план. Рисковете за човешките права на уикимедианците представляват реални и опасни заплахи за свободата, както видяхме в случая на доброволци като Марк.

Разговорите с общността на доброволците ни позволиха да чуем и научим повече за най-големите им притеснения, както и от какво се нуждаят най-много в момента, за да бъдат в безопасност. За да отбележим Международния ден за правата на човека тази година, искаме да споделим какво още направихме през изминалата 2022 г., за да защитим стотици хиляди уикимедианци и милиарди читатели от подобни заплахи, а също и какво се надяваме да направим през следващата година с ваша помощ.

Разговорите с общността на доброволците

Защитата на уикимеданците изисква тясно сътрудничество и комуникация между служителите на Фондацията и хората от движението. След като Управителният съвет одобри Политиката за правата на човека през 2021 г., искахме да сме сигурни, че доброволците ще имат достатъчно възможности да споделят своя опит, притеснения, идеи и предложения за разрешаване на проблеми.

За тази цел събрахме обратна връзка относно Политиката за правата на човека чрез два часа, посветени на дискусии в глобален мащаб, онлайн проучване, преведено на 11 езика, фокус група в условия на конфиденциалност с рискова общност и четири регионално ориентирани общностни разговора. След като през юли публикувахме първата за Фондацията Оценка на въздействието върху правата на човека (ОВПЧ), ние проведохме редица разговори с общността във връзка с Оценката: презентация и дискусия в Комитета по въпросите на общността, семинар в Уикимания, работни срещи за служителите и два часа за разговори с общността. За да помогнем за безопасността на уикимедианците в непосредствен план, организирахме и шест обучения по дигитална сигурност за доброволци в уязвими юрисдикции в Азия, Близкия изток, Северна Африка и Субсахарска Африка, както и проведохме редовни консултации с общността относно ситуацията в Украйна и Русия.

Благодарение на тези събития разбрахме повече за притесненията на общностите и за това от какво още се нуждаят хората от Фондацията, за да бъдат в безопасност. Най-големите притеснения на уикимедианците наистина са свързани с наблюдение и цензура от страна на властите, тормоз и сплашване, в допълнение към съществуването на вредно съдържание. По време на разговорите научихме, че това, от което общността на доброволците се нуждае най-много, е следното:

 • Ресурси и обучение, за да имат по-добро разбиране за това как човешките права на доброволците и читателите са засегнати онлайн и в Уики, както и за да имат достъп до добри практики за защита и да получават информация как да реагират и какви ресурси да достъпят, когато са застрашени;
 • Подобрено модериране и прилагане на правилата от страна на доброволците, за които се изискват повече ресурси, свързани с по-добри инструменти и процеси за модериране и прилагане на правилата, както и консултации с доброволците за това с какви инструменти и работни процеси трябва да бъдат подкрепени;
 • Консултации с общността, с цел възможно най-рано включване на доброволците в идентифицирането и намаляването на рисковете за правата на човека, използване на техните институционални и технически познания, както и с цел по-добро вникване в конкретните предизвикателства и възможните решения за тях.

Безопасност за уикимедианците

Докато разговаряхме с доброволческата общност, продължавахме да работим и „зад кулисите“, за да гарантиране на безопасността на уикимедианците в дългосрочен план. Тук имаме предвид не само ежедневните усилия на нашите служители, но и работата на Управителния комитет по правата на човека, който включва лидери от цялата Фондация, натоварени със задачата да ръководят прилагането на политиката. През тази година Управителният комитет организира четири срещи, за да планира бъдещите си дейности.  

Дейностите, свързани с правата на човека, които изпълняваме във Фондацията, за да предпазваме уикимедианците и които все повече се осъществяват в по-тясна комуникация и координация с общностите, могат да бъдат разбирани най-вече като надлежна проверка, прозрачност и застъпничество.

Надлежна проверка: Като идентифицираме, анализираме и намаляваме вероятността и/или ефекта от заплахи за правата на човека в нашите проекти, ние активно предотвратяваме нанасянето на вреди в проектите на Уикимедия. Тази година ние:

 • Стартирахме Координационния комитет Украйна-Русия, за да реагираме на нововъзникващи и бързо развиващи се заплахи за уикимедианците и проектите на Уикимедия, които се появяват в резултат на руската инвазия в Украйна;
 • Инициирахме оценка на въздействието върху правата на децата и проведохме консултации с опитни доброволци с цел идентифициране и анализ на рисковете за правата на непълнолетните, които използват проектите на Уикипедия, за да намалим успешно тези рискове и да направим Уикимедия по-безопасна за децата;
 • Завършихме оценката на въздействието върху правата на човека на предложен технически проект и проведохме консултации с опитни доброволци, за да получим по-добра представа за рисковете за правата на човека, произтичащи от нов инструмент, преди Фондацията да позволи стартирането му;
 • Разработихме рамка за извършване на надлежна проверка във връзка с правата на човека, която да насочва Фондацията кога и как да извършва такава надлежна проверка по съгласуван и систематичен начин, който взема предвид и ограничените ресурси, с които разполагаме.  

Прозрачност: Проследяването и публичното отчитане на усилията ни за изпълнение на ангажиментите ни в областта на правата на човека дава възможност на общността да държи Фондацията отговорна за изпълнението им. През тази година предоставихме допълнителна информация на общността и на широката общественост, като публикувахме следните доклади:

 • Оценка на въздействието върху правата на човека (ОВПЧ) за цялата фондация, която оцени рисковете за правата на човека в рамките на движението и проектите на Уикимедия и предложи редица препоръки за намаляване на тези рискове;
 • 2021 Доклади за прозрачност, които разясняват как Фондацията обработва искания от правителства и други лица за промяна или премахване на съдържание от проекти на Уикимедия, както и какви искания сме получили през период от 6 месеца и как сме отговорили на тези искания.

Също така информирахме Изпълнителния комитет на Настоятелството за възникващите и динамични заплахи, пред които е изправено нашето движение, както и за усилията, положени досега, за да отговорим на тези предизвикателства.

Застъпничество: За да гарантираме, че проектите на Уикимедия могат още да се развиват, Фондацията призовава правителствата да приемат и обновяват закони, които запазват интернет като отворена среда и съблюадват принципите на правата на човека. В края на 2021 г. създадохме Екип за глобално застъпничество, който ръководи тези усилия, и оттогава той работи усилено с цел защита на свободното знание в различни региони по света:

 • Азиатско-тихоокеански регион: Утвърждаване на Уикимедия като модел за онлайн общност на Срещата на върха на C20 и провеждане на срещи с правителствени служители, за да се обясни защо гаранциите и стандартите за правата трябва да бъдат включени в политиките, свързани с интернет;
 • Европа и Съединени американски щати: Провеждане на обучителна среща с официални лица, работещи по британския Законопроект за онлайн безопасност, за да се разясни защо е необходимо регулациите да защитават платформите, управлявани от общности, както и успешно застъпничество пред правителствата на Обединеното кралство и САЩ да гарантират, че икономическите санкции срещу Русия след нахлуването в Украйна няма да доведат до ограничаване на достъпа на руския народ до отворен интернет;
 • Латинска Америка: Срещи с държавни служители и гражданското общество в Чили с цел повишаване на осведомеността относно модела на Уикимедия и предоставяне на конструктивни препоръки за законопроект за регулиране на онлайн платформите.

С поглед към 2023 г.

Впечатлени от успешните дискусии и непрекъснатите усилия за изпълнение на ангажиментите ни в областта на правата на човека, очакваме с нетърпение 2023 да бъде също толкова амбициозна година на действие, през която да защитаваме и отстояваме правата на всички, които допринасят за проектите на Уикимедия и ги използват! Планираме да увеличаваме сътрудничеството, както и областите, в които действаме, за да предпазим уикимедианците от възникващите и динамични заплахи, с които ще се сблъска нашето движение в бъдеще.

За тази цел ще продължим да разговаряме с общността на доброволците за проблемите и нуждите, свързани с човешките права, ще провеждаме редовни работни срещи, както и ще стартираме курс Learn.Wiki, за да обучаваме доброволците в областта на дигиталната сигурност. В допълнение, ще предложим на ръководството на Фондацията рамка за надлежна проверка на правата на човека. Ще финализираме и публикуваме оценката на въздействието върху правата на детето, както и ще финализираме оценката на въздействието върху правата на човека за предложен технически проект и следващите два шестмесечни доклада за прозрачност. Ще представим самооценка на начина, по който ние защитаваме правата на човека, пред Инициативата за глобална мрежа (GNI), ще усъвършенстваме системите за реагиране на кризи в цялата Фондация, за да подкрепим застрашените уикимедианци, и ще представим пред Настоятелството втора годишна актуализация на всичко гореизброено в края на 2023 г.

Искате ли да помогнете?

Както написахме в началото на тази статия, разчитаме на вашата помощ, за да подсилим дейностите си в областта на правата на човека. Ако искате да се включите в тези дейности или да обсъдите с нас своите притеснения или нужди, свързани с правата на човека, моля, присъединете се към Групата по правата на човека като се регистрирате тук!

Можете също така да научите повече за работата на нашите екипи за глобално застъпничество и права на човека и как те се допълват взаимно в Мета-уики.

Опитът и приносът на доброволците са от решаващо значение за успеха на тези дейности, особено когато заплахите пред свободното знание и нашето движение продължават да растат. Съществуват редица начини, по които можете да помогнете бъдещата ни работа. Ще провеждаме чести срещи и консултации с общността на доброволците, така че не пропускайте да се присъедините. Помогнете ни да отбележим с действия човешките права на уикимедианците по света – не само тази, но и всяка следваща година!

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

No comments

Comments are closed automatically after 21 days.