Catalan (no title)

Wikimedia Mèxic ens hem aliat amb iniciatives conjuntes que comparteixen els nostres valors de llibertat i de bens comuns amb resultats satisfactoris. Una d’aquestes iniciatives és el Laboratori del Procumú Mèxic, un projecte recolzat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que va iniciar el seu treball recentment i amb la que col·labora el nostre soci Alan Lazalde. Va sorgir la idea de fer un editató al Centre Cultural d’Espanya a Mèxic, a la qual vam sumar la cooperació de Wikimedia Espanya per a fer el primer marató d’edició de Viquipèdia entre dos països de parla hispana i com exemple de cooperació d’Iberocoop —la iniciativa de treball de capítols Wikimedia amb una tradició cultural iberoamericana.

Els socis dels capítols Wikimedia de Mèxic i Espanya ja havíem parlat mesos enrere sobre fer treballs de col·laboració donat la nostra història en comú. La primera oportunitat per a realitzar una activitat conjunta a Mèxic va tindre com a base el Centre Cultural Espanya, un pol fort d’activitats culturals a Ciutat de Mèxic. Iván Martínez, president de Wikimedia Mèxic, es va posar ràpidament en contacte amb María Sefidari i Santiago Navarro, tots dos membres de Wikimedia Espanya, i mitjançant els nostres canals de comunicació vam anar difonent la convocatòria fins sumar a l’acte més participants, tant presencials a Mèxic, com a distància des de les seues cases, principalment des d’Espanya.

El diumenge 18 de novembre, des de les 10 del matí, i després d’una salutació de María via Skype, editors de Wikimedia Mèxic i del club estudiantil Wikimedia Amoxcalli vam començar a editar sobre temes relacionats amb el Centro Cultural de España a Mèxic, com l’ampliació i actualització del seu article en espanyol, el seu museu, així com oficines culturals i els seus programes. Un altra part de l’editató va consistir en l’edició de temes relacionats amb Espanya i Mèxic: des de la Rebel·lió dels matxets -abans de la Guerra de Independència entre tots dos països-, el general espanyol Torcuato Trujillo, fins artistes contemporanis com María La Ribot o Magda Donato, passant per l’Ateneu Espanyol de Mèxic. També es va traduir un article al francés, treball realitzat per El Caro, i diversos al català, tasca en la que van col·laborar des de Catalunya el promotor GLAM Àlex Hinojo, així com Gustavo Góngora.

Ens vam coordinar mitjançant els canals d’IRC de Wikimedia Espanya i Wikimedia Mèxic, i van anar anunciant els avanços a Twitter amb el hashtag #EditMXES i a Facebook. Al final, estàvem connectats a l’editató des de Mèxic (al lloc de la trobada i a Guadalajara), a Espanya des de Barcelona, Ferrol, La Seu, Madrid, Palència, Vila-real i Zamora, i a Colòmbia des de Bogotà, ja que se’ns va unir el coordinador de Wikimedia Colòmbia.

A les quatre de la vesprada vam acabar l’editató, i el que es va iniciar com una iniciativa entre Wikimedia Mèxic i l’AECID va sumar més col·laboradors entre països, i va tindre com a resultat 18 articles creats i 2 ampliats en espanyol, 7 en català i 1 en francés.

Iván Martínez, President of Wikimedia México
Translation to English by María Sefidari and translation to Catalan by Santiago Navarro

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.