Launching a Privacy Policy Built the Wiki Way

Translate this post

Mία Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Δημιουργημένη με τον Wiki Τρόπο

Σώμα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στις 25 Απριλίου, 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Wikimedia ενέκρινε μία νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων. Η νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε την πληροφορία των πάνω από 20 εκατομμυρίων εγγεγραμένων χρηστών και 490 εκατομμύρια μηνιαίους μοναδικούς επισκέπτες στα εγχειρήματα της Wikimedia.

Αλλά η πολιτική δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη των χρηστών σαν και εσάς. Η νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων είναι το αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης με την κοινότητα που εκτείνεται πάνω από οκτώ μήνες.

Μια ανάγκη για αλλαγή

Στις αρχές του 2013, αναγνωρίσαμε ότι η πολιτική προσωπικών δεδομένων μας, που δεν είχε ανανεωθεί από το 2008, δεν λάμβανε υπόψιν μια πληθώρα από νέες τεχνολογίες ούτε παρείχε αρκετές λεπτομέρειες στους χρήστες για τον τρόπο που γινόταν χρήση των πληροφοριών τους. Αλλά ο τρόπος της Wikimedia είναι μοναδικός — εμείς ξέραμε ότι δεν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια πολιτική προσωπικών δεδομένων χωρίς την βοήθεια της ίδιας κοινότητας χρηστών που η πολιτική είχε ως σκοπό να προστατέψει. Έτσι, εμείς παρουσιάσαμε μία ανοιχτή πρόσκληση για δηλώσεις από την κοινότητα στις 18 Ιουνίου 2013, για να μάθουμε ποια ζητήματα ήταν ποιο σημαντικά για εσάς, και τι θα θέλατε να δείτε στην νέα πολιτική πολιτική προσωπικών δεδομένων.

Οπλισμένοι με αυτές τις δηλώσεις και λαμβάνοντας υπόψιν της ευαισθησίες που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες αποκαλύψεις μαζικά κυβερνητικά προγράμματα παρακολούθησης, δημιουργήσαμε ένα αρχικό σχέδιο πρότασης για την νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων και ανοίξαμε μια διαδικτυακή συζήτηση διάρκειας 5.5 μηνών.

Βικιπαίδεια: χτισμένη μέσω συνεργασίας.

Τελειοποιώντας την πολιτική προσωπικών δεδομένων μέσω διαβούλευσης

To αρχικό σχέδιο πρότασης της νέας πολιτικής προσωπικών δεδομένων υποβλήθηκε σε κριτική από την κοινότητα Wikimedia και πυροδότησε μια εμπνευσμένη συζήτηση. Πραγματικά, η συζήτηση γύρω από την πολιτική προσωπικών δεδομένων, τις κατευθύντριες γραμμές για την διατήρηση δεδομένων και την πολιτική πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες[1] ανήλθαν σε πάνω από 195.000 λέξεις και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 250 αλλαγές στα έγγραφα. Αυτό που αναδύθηκε ήταν μια πολύ πιο δυνατή πολιτική που αντικατοπτρίζει τις αξίες της παγκόσμιας κοινότητας Wikimedia.

Για περισσότερες πληροφορίες περί της διαδικασίας διαβούλευσης και πώς η νέα πολιτική διαφέρει από την παλιά, παρακαλώ δείτε το προηγούμενό μας άρθρο.

Τι γίνεται τώρα?

Με την έγκριση του Συμβουλίου, θα ξεκινήσουμε μια περίοδο ειδοποιήσεων διάρκειας ενός μήνα, για να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να αξιολογήσουν την νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων. Μετά την περίοδο ειδοποιήσεων, η πολιτική θα τεθεί σε ισχύ επισήμως.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία, που είχε ως αποτέλεσμα μια πολιτική προσωπικών δεδομένων που ήταν πραγματικά ανεπτυγμένη με τον wiki τρόπο. Σε αυτό το πνεύμα, η νέα πολιτική προσωπικών δεδομένων βρίσκεται υπό μια ελεύθερη άδεια χρήσης έτσι ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να τη χρησιμοποιήσει και να βασιστεί πάνω της όταν φτιάχνει τη δική του πολιτική προσωπικών δεδομένων.

Michelle Paulson, Νομικός Σύμβουλος* Geoff Brigham, Γενικός Σύμβουλος

* Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλους όσους έκαναν αυτήν την πολιτική πραγματικότητα — δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτήν την πολιτική χωρίς μια πραγματικά διατμηματική προσπάθεια και την πολύτιμη συμμετοχή και ανάδραση της παγκόσμιας κοινότητας Wikimedia. Ειδικές ευχαριστίες προς James Alexander, Heather Walls, Luis Villa, Roshni Patel, Toby Negrin, Megumi Yukie, Dario Taraborelli, Jorge Vargas, και Tiffany Li για την απίστευτη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  1. Η Πολιτική Πρόσβασης σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες εγκρίθηκε και αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Απριλίου 2014. Σημειώστε, ωστόσο, ότι κάποιες προϋποθέσεις υπό αυτήν της πολιτική θα ενεργοποιηθούν εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων, και έχουν δοθεί ειδοποιήσεις στα μέλη της κοινότητας που επηρεάζονται από αυτές τις προϋποθέσεις όπως ορίζεται από την πολιτική.

Português do Brasil

Lançando uma Política de Privacidade Feita da Maneira Wiki

É com muita alegria que anunciamos que no dia 25 de Abril de 2014, o Comitê de Administração da Wikimedia Foundation aprovou uma nova política de privacidade. A nova política de privacidade explica como nós recolhemos, usamos e gerimos as informações sobre os 20 milhões de utilizadores registrados e as 490 milhões de visitas únicas por mês aos projetos Wikimedia.

Mas estas novas politicas não seriam possíveis sem o apoio de utilizadores como você. As novas políticas de privacidade são o resultado das consultas feitas pela comunidade ao longo de oito meses.

A necessidade de uma mudança

No início de 2013, nós reconhecemos que a nossa política de privacidade, que não havia sido atualizada desde 2008, não não fazia referências a novas tecnologias nem fornecia suficientes detalhes aos nossos utilizadores de como sua informação seria manuseada. Mas a Wikimedia tem um jeito único — nós sabemos que não poderíamos desenvolver uma política de privacidade sem a ajuda do próprio usuário da comunidade, a quem a política de privacidade visa proteger. Então, lançamos um comunicado aberto, convocando a participação da comunidade no dia 18 de Junho de 2013 para descobrir quais eram suas maiores preocupações e o que gostariam de ver em uma nova política.

Armados com o comunicado e conscientes das recentes revelações de vários programas governamentais de vigilância em massa, criamos uma proposta inicial para a nova política de privacidade e abrimos uma discussão online que durou 5 meses e meio.

Wikipédia: construída por meio de colaboração.

Aperfeiçoar a política de privacidade por meio de consulta

Nossa proposta inicial da nova política de privacidade passou por revisão pela comunidade Wikimedia e logo iniciou-se um debate animado. De fato, a discussão a respeito da política de privacidade, diretrizes de retenção de informação, e a política de acesso à informação privada[1] totalizou mais de 195.000 palavras e resultou em mais de 250 mudanças nos documentos. O que surgiu foi uma política de privacidade muito mais forte, que reflete os valores da comunidade global Wikimedia.

Para obter mais informações sobre o processo de consulta e sobre as diferenças da nova política em relação à usada anteriormente, por favor consultem nossa publicação anterior.

O que acontece a partir de agora?

Com a aprovação da Administração, se iniciará um período de anúncio com duração de um mês para dar a todos outra oportunidade de rever a nova política. Logo após esse período, a política entrará oficialmente em vigor.

Agradecemos a todos aqueles que participaram neste processo aberto e colaborativo, o qual resultou numa política de privacidade que foi verdadeiramente desenvolvida à maneira wiki. Seguindo esse espírito, a nova política de privacidade é regida sob uma licença livre, de modo que qualquer um poderá reutilizá-la e desenvolver sua própria política com base nela.

Michelle Paulson, Advogada Legal* Geoff Brigham, Advogado Geral

* Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que fizeram essa política possível — não poderíamos ter criado tal política sem um verdadeiro esforço de todos os departamentos e sem a valiosa participação e o retorno da comunidade global Wikimedia. Agradecimentos especiais vão para James Alexander, Heather Walls, Luis Villa, Roshni Patel, Toby Negrin, Megumi Yukie, Dario Taraborelli, Jorge Vargas, e a Tiffany Li pelo seu incrível apoio neste processo.

  1. A política de acesso à informação privada também foi aprovada pelo Comitê de Administradores no dia 25 de Abril de 2014. Porém, pedimos que notem que certos requisitos contidos nesta nova política somente entrarão em vigor quando terminarmos de criar as ferramentas necessárias e forem dados avisos aos membros da comunidade afetados por tais requisitos, conforme definido na política.

You can help translate this post
(You may need to click on “Translating to English” to change the translation language)

2014-05-09: Edited to add missing footnote
2014-05-19: Edited to add translation link
2014-05-20/21/22: Edited to add translations, and to add an instruction to the translation link

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?