Έλληνας χρήστης της Wikipedia κερδίζει κρίσιμο δικαστήριο σε υπόθεση δυσφήμισης

Translate this post

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μέλος της ελληνικής κοινότητας της Wikipedia, ο χρήστης και διαχειριστής Diu, κέρδισε κρίσιμο δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων στην εκκρεμή δικαστική διαμάχη για δυσφήμηση που ξεκίνησε από τον Έλληνα πολιτικό και μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, τον Θεόδωρο Κατσανέβα.

Στις 29 Αυγούστου 2014, το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του κ. Κατσανέβα για έκδοση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Diu και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα («ΕΕΛ/ΛΑΚ»). Τυχόν απόφαση ασφαλιστικών μέτρων θα υποχρέωνε τον Diu, και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα («ΕΕΛ/ΛΑΚ»), να αφαιρέσει ορισμένες αναφορές από το ελληνικό λήμμα της Wikipedia για τον κ. Κατσανέβα.[1]

Το επίμαχο περιεχόμενο της Wikipedia αφορά στην πρώτη διαθήκη[2] του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, πρώην πεθερού του κ. Κατσανέβα και πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας. Σύμφωνα με την απόφαση, στη διαθήκη του ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήρισε τον κ. Κατσανέβα ως «όνειδος για την οικογένεια Παπανδρέου» με στόχο να «κληρονομήσει πολιτικά την αγωνιστική ιστορία του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ανδρέα Παπανδρέου».

Το δικαστήριο έκρινε ότι το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο λήμμα της Wikipedia δεν διαφοροποιείται από το περιεχόμενο της διαθήκης και ότι η διατύπωση του άρθρου δεν καταδεικνύει πρόθεση καταφρόνησης της τιμής του κ. Κατσανέβα. Επιπλέον, το δικαστήριο σημείωσε ότι το άρθρο της Wikipedia παρείχε το πλήρες πλαίσιο σχετικά με την επίδικη ανάρτηση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο κ. Κατσανέβας, ότι το άρθρο δεν περιείχε περαιτέρω σχόλια ή δυσμενείς εκφράσεις, καθώς και ότι το επίμαχο άρθρο κατά την εκφορά του λόγου δεν υπερέβη το αναγκαίο μέτρο.

Απορρίπτοντας την αίτηση κατά των Diu και ΕΕΛ/ΛΑΚ, το δικαστήριο έκρινε ότι ο κ. Κατσανέβας «δε χρήζει προσωρινής δικαστικής προστασίας από την επίδικη καταχώριση [άρθρο της Wikipedia], η οποία, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν είναι παράνομη».

Δυστυχώς, αυτή η δικαστική διαμάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα για τον Diu και την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η συζήτηση της κύριας αγωγής για την εν λόγω υπόθεση έχει προσδιοριστεί για την 21η Ιανουαρίου 2015. Κατά την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, το Wikimedia Foundation θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Diu μέσω του Προγράμματος Νομικής Βοήθειας (Legal Fees Assistance Program).

Εν όψει της απόφασης αυτής, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τον κ. Κατσανέβα να αποσύρει την αβάσιμη αγωγή του και να σταματήσει τις απόπειρές του να επιβάλει λογοκρισία στην Wikipedia και τους χρήστες της.

Michelle Paulson, Νομικός Σύμβουλος*

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στη δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, και ιδιαίτερα στη Χαρά Δαούτη, για την ακούραστη νομική συμπαράσταση που παρέχει στον Diu.

  1. Στην αίτησή του, ο κ. Κατσανέβας ζητούσε, επίσης, να απειληθεί χρηματική ποινή εναντίον της ΕΕΛ/ΛΑΚ και προσωπική κράτηση εναντίον του Diu για κάθε ημέρα άρνησής συμμόρφωσης με τα ασφαλιστικά μέτρα (εάν επρόκειτο να εκδοθούν), καθώς και να καταδικασθούν οι καθών στην δικαστική του δαπάνη.
  2. Όπως εξήγησε το δικαστήριο, υπήρχε και δεύτερη διαθήκη, η οποία είχε κηρυχθεί «κυρία» και δεν αναφέρονταν στον κ. Κατσανέβα. Ωστόσο, το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η ύπαρξη της δεύτερης διαθήκης δεν ανακαλούσε την πρώτη, στο βαθμό που αμφότερες οι διαθήκες δεν συγκρούονται ούτε αλληλοαναιρούνται. Το γεγονός δε ότι από τη δεύτερη διαθήκη δεν αναιρούνται οι δηλώσεις σχετικά με τον κ. Κατσανέβα που υπήρχαν στην πρώτη διαθήκη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη της δεύτερης διαθήκης – όπως αιτιολόγησε το δικαστήριο – δεν αποτελεί ανάκληση της πρώτης ως προς το πρόσωπο του κ. Κατσανέβα.

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?