Προσχέδιο Ετήσιου Σχεδίου Ιδρύματος Wikimedia και Αίτημα για Σχόλια

Translate this post

Στο πιο πρόσφατο email μου στα τέλη Φεβρουαρίου, αναφέρθηκα σε θέματα από μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Talking: 2024, στην οποία η ηγεσία, το προσωπικό και οι Σύμβουλοι του Ιδρύματος είχαν συνομιλίες με πολλούς από εσάς που είχαν σκοπό να διαμορφώσουν τη διαδικασία σχεδιασμού μας. Νωρίτερα σήμερα, το Ίδρυμα Wikimedia δημοσίευσε το προσχέδιο Ετήσιου Σχεδίου για το επερχόμενο οικονομικό έτος 2024-2025.

Το φετινό Ετήσιο Σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, αναστάτωσης και πολυπλοκότητας για τον κόσμο και για το κίνημα του Wikimedia. Παγκοσμίως, ο ρόλος των αξιόπιστων πληροφοριών στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο σημαντικός και περισσότερο υπό απειλή από ποτέ. Οργανισμοί και διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να πλοηγηθούν σε ένα αλλαγμένο διαδίκτυο που είναι πιο διχασμένο και κατακερματισμένο. Νέοι τρόποι αναζήτησης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης βασισμένης σε συνομιλίες, κερδίζουν έδαφος. Η ευκολία δημιουργίας περιεχομένου παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τόσο ευκαιρίες όσο και κίνδυνο για τον ρόλο του Wikimedia ως ενός συστήματος γνώσης με ανθρώπινη καθοδήγηση και τεχνολογική υποστήριξη, καθώς και για το χρηματοοικονομικό μοντέλο του.

Μερικές παρατηρήσεις για το φετινό προσχέδιο του Ετήσιου Σχεδίου:

  • Στρατηγική για το 2030: Καθώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους αντίθετους ανέμους, ο ετήσιος και πολυετής σχεδιασμός του Ιδρύματος συνεχίζει να καθοδηγείται από τη Στρατηγική Κατεύθυνση του κινήματος για το 2030. Οι αλλαγές στον κόσμο γύρω μας κάνουν αυτή την κατεύθυνση πιο επίκαιρη από ποτέ. Ένα κάλεσμα για να γίνει η ουσιαστική υποδομή του οικοσυστήματος της ελεύθερης γνώσης δεν είναι απλώς μια εμπνευστική δήλωση – είναι μια εντολή για να αξιολογούμε διαρκώς τη βιωσιμότητα των έργων και των οργανώσεών μας σε ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο τοπίο γύρω μας.
  • Σχεδιασμός από πολυετής σε πολυγενεϊκός: Και πρέπει να σχεδιάσουμε ακόμα πιο μπροστά. Η ματιά πέρα ​​από το 2030 είναι ζωτική για την αποστολή μας, η οποία απαιτεί από το Ίδρυμα να βοηθήσει «να παράγει και να διατηρήσει χρήσιμες πληροφορίες … διαθέσιμες δωρεάν στο διαδίκτυο, στο διηνεκές.» Η μετάβαση από μια αρχιτεκτονική αναζήτησης βασισμένη σε συνδέσμους – η οποία ως τώρα έχει χρησιμοποιηθεί καλά στα εγχειρήματά μας και στο χρηματοοικονομικό μας μοντέλο – σε μια αρχιτεκτονική αναζήτησης βασισμένη σε συνομιλίες είναι στα πρώτα της στάδια, αλλά πιθανώς να παραμείνει. Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας αλλαγής γενεών στον τρόπο που οι άνθρωποι δημιουργούν και καταναλώνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Αυτό που προκύπτει είναι ένα στρατηγικό παράδοξο: τα εγχειρήματα Wikimedia γίνονται όλο και πιο ζωτικά για τη γνωσιακή υποδομή του διαδικτύου ενώ ταυτόχρονα γίνονται λιγότερο ορατά στους χρήστες του διαδικτύου. Για να διασφαλίσουμε την επιτυχία των εγχειρημάτων Wikimedia στο μέλλον, πρέπει να εξετάσουμε μια πολυγενεαλογική προσέγγιση σε κύριους τομείς του μελλοντικού σχεδιασμού.
  • Τάσεις: Όπως κάναμε και πέρυσι, το Ίδρυμα ξεκίνησε τον σχεδιασμό ρωτώντας, «Τι χρειάζεται ο κόσμος από εμάς και από τα εγχειρήματα Wikimedia τώρα;» Διεξήγαμε έρευνα για εξωτερικές τάσεις που επηρεάζουν το έργο μας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης σε άμεσες, μικρού μεγέθους πληροφορίες· αυξανόμενη παρουσία κινήτρων, οικονομικών και άλλων, για να προσελκύσουν συνεισφέροντες σε ορισμένες πλατφόρμες· νομικές και ρυθμιστικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας και των συνεισφερόντων μας· καθώς και ευκαιρίες για θετική προώθηση του κοινού συμφέροντος· καθώς και ζητήματα ακρίβειας περιεχομένου και επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημα των πληροφοριών.
  • Τεχνολογική υποστήριξη: Το φετινό σχέδιο παραμένει επίσης επικεντρωμένο στην κεντρική σημασία της τεχνολογίας, δεδομένου του ρόλου του Ιδρύματος ως πάροχου πλατφόρμας για εθελοντές και αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Τμήμα Προϊόντων και Τεχνολογίας του Ιδρύματος μοιράστηκε τους στόχους του τον προηγούμενο μήνα πριν από το πλήρες σχέδιο, για να δείξει πώς αναπτύσσονται οι προτεραιότητές του για το επόμενο έτος και να προσκαλέσει σχόλια και ερωτήσεις. Σε υψηλό επίπεδο, το έργο μας για το επόμενο έτος επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη στα εγχειρήματα Wikimedia, στην παροχή της συνεχούς συντήρησης που απαιτείται για την υποστήριξη μιας κορυφαίας ιστοσελίδας στον παγκόσμιο χώρο και δημιουργία επενδύσεων που αφορούν το μέλλον για να ανταποκριθούμε σε ένα μεταλλασσόμενο διαδίκτυο.
  • Συνεπείς στόχοι, επαναληπτικό έργο: Οι τέσσερις πρωταρχικοί στόχοι του φετινού σχεδίου παραμένουν επίσης συνεπείς με εκείνους του περασμένου έτους (Υποδομή, Ισότητα, Ασφάλεια και Ακεραιότητα, και Αποτελεσματικότητα), ενώ το έργο και τα παραδοτέα σε κάθε στόχο επαναλαμβάνουν την πρόοδο που σημειώθηκε το τρέχον έτος. Μαζί, οι τέσσερις στόχοι είναι ένα σχέδιο για τη βελτίωση της τεχνολογίας που καθιστά δυνατά τα έργα του Wikimedia, υποστηρίζει και ενεργοποιεί τις παγκόσμιες κοινότητές μας, προστατεύει τις αξίες μας και το κάνει αποτελεσματικά και αποδοτικά το επόμενο έτος.
  • Οικονομικά και προϋπολογισμός: Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με το χρηματοοικονομικό μοντέλο του Ιδρύματος και τον προϋπολογισμό μας. Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος αντικατοπτρίζει διαρκείς επιλογές, καθώς παρατηρούμε μια επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης νέων εσόδων. Για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το Ίδρυμα έχει επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξή του τα τελευταία δύο χρόνια και έχει πραγματοποιήσει μειώσεις στο προσωπικό και τα έξοδά του πέρυσι. Από το 2022, η χρηματοδότηση προς άλλες οντότητες του κινήματος έχει ξεπεράσει το ρυθμό ανάπτυξης του Ιδρύματος, κάτι που παραμένει και στο φετινό σχέδιο.

Τέλος, το παρόν προσχέδιο παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια κοινοτικών συζητήσεων σχετικά με ένα προτεινόμενο Καταστατικό Κινήματος, το οποίο θα υποβληθεί σε ψηφοφορία από την κοινότητα τον Ιούνιο του 2024. Σε αρμονία με τις αρχές της επικουρικότητας και της αποδοτικότητας, το Ίδρυμα Wikimedia παραμένει αφοσιωμένο στο να μοιράζεται και να μεταφέρει ευθύνες που άλλες οργανώσεις του Wikimedia είναι καλύτερα εξοπλισμένες να αναλάβουν.

Το Ίδρυμα έχει επωφεληθεί από την τακτική και άμεση αλληλεπίδραση με την Επιτροπή Σύνταξης του Καταστατικού Κίνηματος (MCDC), καθώς και από συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους ανά τον κόσμο, για να ενημερώσει και να διαμορφώσει τις απόψεις του σχετικά με μελλοντικές ευθύνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ηγεσία συζήτησαν επίσης διαφορετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και με την MCDC, για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα του Ιδρύματος να προβεί σε αλλαγές στην τρέχουσα κατάσταση από τώρα και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της επικύρωσης. Ήδη προετοιμάζουμε αυτές τις λειτουργίες για να εποπτεύονται σε συνεργασία με εθελοντές καθώς η διαρκής αλλαγή απαιτεί χρόνο και για να γίνει καλά, οι δομικές αλλαγές θα πρέπει να ξεκινήσουν με προσεκτική σκέψη από τώρα:

  • Συμμετοχική κατανομή πόρων: Το 2020, δημιουργήσαμε τις Περιφερειακές Επιτροπές Ταμείων για να συμβουλεύουν το Ίδρυμα σχετικά με την περιφερειακή κατανομή πόρων και να λαμβάνουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις κοινοτικές επιχορηγήσεις. Φέτος, θα ζητήσουμε από τις επιτροπές να συνεργαστούν με το Ίδρυμα για να συμβουλεύσουν σχετικά με τις περιφερειακές κατανομές, φέρνοντάς μας πιο κοντά στη συμμετοχική κατανομή πόρων και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων για επιχορηγήσεις.
  • Πιλοτική Συμβουλευτική Επιτροπή Προϊόντων και Τεχνολογίας: Αυτή η έννοια βασίζεται στην υπάρχουσα Επιτροπή Προϊόντων και Τεχνολογίας του Ίδρυματος Wikimedia και ακολουθεί την πρωτοβουλία στρατηγικής κινήματος του Συμβουλίου Τεχνολογίας. Φέτος, θα δοκιμάσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αναθεώρηση και τη συμβουλευτική του έργου προϊόντων και τεχνολογίας του Ιδρύματος Wikimedia.
  • Βελτιωμένη Στρατηγική Συνεργασίας με τις Συνδεδεμένες Οργανώσεις: Το προηγούμενο έτος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Wikimedia συνεργάστηκαν με την Επιτροπή Συνεργασιών, τις συνδεδεμένες οργανώσεις και το προσωπικό του Ιδρύματος για τη βελτίωση της Στρατηγικής Συνδεδεμένων Οργανώσεων του Ιδρύματος Wikimedia. Φέτος, θα προχωρήσουμε με βάση τα διδάγματα και θα απαντήσουμε σε ορισμένες κύριες ερωτήσεις από τη διαδικασία.

Το αφηγηματικό προσχέδιο μακράς μορφής του Ετήσιου Σχεδίου είναι ένα εκτενές έγγραφο μήκους 23.000 λέξεων για να εξασφαλίσει ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως συνολική επισκόπηση και πηγή υλικού για άλλες παρουσιάσεις και σύντομες περιλήψεις. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας τις επόμενες εβδομάδες με όποιον τρόπο προτιμάτε: στην ιστοσελίδα Meta, στις κοινότητες των εγχειρημάτων, και συμμετέχοντας σε εικονικές κοινοτικές συναντήσεις που διοργανώνονται από κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?