טיוטת התוכנית השנתית של קרן ויקימדיה ובקשת משוב

Translate this post

בהודעת הדוא”ל האחרונה ששלחתי, בסוף פברואר, שיתפתי נושאים מיוזמה ששמה ‘דיון: 2024’. במסגרת היוזמה דיברו ההנהגה, הסגל וחברי חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה עם רבים מכם בשיחות שנועדו לעצב את תהליך התכנון שלנו. מוקדם יותר היום פרסמה קרן ויקימדיה את טיוטת התוכנית השנתית לשנת הכספים הקרובה 2024-2025.

התוכנית השנתית לשנה זו באה בזמן של אי־ודאות, אי־יציבות ומורכבות הולכות וגוברות לעולם ולתנועת ויקימדיה. בכל העולם, חשיבותו של מידע מקוון אמין הולכת וגוברת, אך גם האיום עליו גדול מאי־פעם. ארגונים ופלטפורמות מקוונות צריכים לנווט את דרכם ברשת אינטרנט משתנה שיש בה יותר קיטוב ופיצול. דרכים חדשות לחיפוש מידע, כולל חיפוש המבוסס על צ׳אט, זוכים ליותר ויותר אהדה. הקלות שבה אפשר ליצור תוכן באמצעות בינה מלאכותית (AI) היא הזדמנות וסיכון כאחד לתפקידה של ויקימדיה כמערכת ידע עתירת טכנולוגיה בהובלת אנשים, כמו גם למודל הפיננסי של ויקימדיה.

כמה הערות לגבי טיוטת התוכנית השנתית לשנה זו:

  • אסטרטגיה 2030: כשהרוחות העזות האלה בפנינו, התכנון השנתי והרב־שנתי של הקרן ממשיך לפי התוואי של הכיוון האסטרטגי של התנועה. השינויים בעולם הסובב אותנו מגבירים את הרלוונטיות של הכיוון הזה יותר מאי־פעם. הייעוד להיות התשתית החיונית לאקו־סיסטם של ידע חופשי הוא יותר מהצהרת חזון גרידא – זוהי הנחיה לבחון ללא הרף את הקיימות של המיזמים שלנו ושל הארגונים שלנו במענה לנוף המשתנה סביבנו.
  • מתכנון רב־שנתי לתכנון רב־דורי: אנחנו חייבים לתכנן אפילו לטווח רחוק יותר. עלינו להסתכל אל מעבר לשנת 2030 למען המשימה שלנו הדורשת מהקרן לסייע “ליצור ולשמר מידע שימושי […] ולהנגישו באינטרנט חינם ולתמיד“. המעבר מארכיטקטורת חיפוש המבוססת על קישורים – ששירתה היטב את המיזמים ואת המודל הפיננסי שלנו עד כה – אל ארכיטקטורת חיפוש המבוססת על צ׳אט נמצא עדיין בראשיתו, אך יישאר איתנו כנראה זמן רב. אנחנו מאמינים שמדובר בחלק ממעבר דורי באופן שבו אנשים יוצרים וצורכים מידע מקוון. התוצאה היא פרדוקס אסטרטגי: מיזמי ויקימדיה נעשים חיוניים יותר לתשתית הידע של האינטרנט, אך בה בעת הנראות שלהם למשתמשי האינטרנט יורדת. כדי להבטיח את הצלחת מיזמי ויקימדיה בעתיד, אנחנו חייבים לנקוט גישה רב־דורית בתחומי מפתח של התכנון לעתיד.
  • מגמות: כמו בשנה שעברה, הקרן החלה את התכנון בשאלה “מה העולם צריך מאיתנו וממיזמי ויקימדיה עכשיו?” חקרנו את המגמות החיצוניות המשפיעות על עבודתנו, בכללן, התמקדות גדולה יותר בפיסות מידע קטנות ומיידיות; זמינות גוברת של תמריצים, כספיים ואחרים, למשיכת תורמי תוכן לפלטפורמות מסוימות; איומים משפטיים ורגולטוריים, כולל רגולציה על פלטפורמות שעלולה לשמש כנשק נגדנו ונגד תורמי התוכן שלנו, כמו גם הזדמנויות לקדם באופן חיובי את העניין הציבורי; וכן, סוגיות של אמינות התוכן וההשפעה של בינה מלאכותית (AI) על האקו־סיסטם של המידע.
  • תמיכה טכנולוגית: גם התוכנית לשנה זו נשארת ממוקדת בחשיבותה המרכזית של הטכנולוגיה, בהתחשב בתפקידה של הקרן כספקית פלטפורמה למתנדבים ולקוראים ברחבי העולם. מחלקת המוצר והטכנולוגיה של הקרן שיתפה בחודש שעבר את יעדיה לפני השלמת התוכנית המלאה, כדי לסמן איך סדר־העדיפויות שלה לשנה הקרובה מתפתח וכדי להזמין משוב ושאלות. ברמה גבוהה יותר, עבודתנו לשנה הקרובה ממוקדת בשיפור חוויית המשתמש במיזמי ויקימדיה, בתחזוקה השוטפת הנחוצה לתמיכה באחד מעשרת האתרים הפופולריים ביותר בעולם, ובהשקעות הממוקדות בעתיד במטרה להתמודד עם אינטרנט משתנה.
  • מטרות יציבות, עבודה קבועה: ארבע המטרות המקיפות של התוכנית לשנה זו נשארות יציבות לעומת השנה שעברה (תשתית, הוגנות, בטיחות והתנהגות הולמת, מועילות), בעוד העבודה והתוצרים בתוך כל מטרה מחזקים את ההתקדמות שנעשתה בשנה הנוכחית. יחד, ארבע המטרות הן הבסיס לשיפור הטכנולוגיה שמאפשרת את מיזמי ויקימדיה, לקיום הקהילות הגלובליות שלנו ולתמיכה בהן, להגנה על הערכים שלנו, וכל זאת באופן מועיל ויעיל במהלך השנה הקרובה.
  • כספים ותקציב: התוכנית כוללת גם פרטים על המודל הפיננסי של הקרן ועל התקציב שלנו. תקציב הקרן משקף שקלול תמורות מתמשך, בראותנו קצב יורד של גידול בהכנסות החדשות. כדי להתמודד עם המציאות החדשה הזאת האטה הקרן את צמיחתה באופן משמעותי במהלך השנתיים האחרונות וצמצמה את הסגל ואת ההוצאות בשנה שעברה. מאז 2022 המימון לארגוני התנועה עלה בקצב מהיר יותר מהגידול במימון הקרן, וזהו המצב גם בתוכנית לשנה זו.

בסוף, טיוטת התוכנית הזאת באה תוך כדי שיחות קהילתיות על הצעת מגילת התנועה שתעמוד להצבעת הקהילה ביוני 2024. בהתאם לעקרונות של האצלת סמכויות ושל יעילות נשארת קרן ויקימדיה מחויבת לשיתוף ולהעברה של תחומי אחריות, שארגוני ויקימדיה אחרים יתאימו יותר לשאת בהם.

הקרן הפיקה תועלת מחילופי דברים קבועים וישירים עם ועדת ניסוח המגילה של התנועה (MCDC), ומשיחות עם בעלי־עניין רבים ברחבי העולם, כדי לגבש ולבסס את תפיסת עולמה לגבי תחומי אחריות עתידיים. כמו כן, חבר הנאמנים והנהגת הקרן דנו בתרחישים שונים, גם עם ועדת הניסוח, כדי להעריך את מידת מוכנותה של הקרן לערוך שינויים בסטטוס קוו מעתה ואילך, בלי תלות בתוצאות האשרור. אנחנו כבר מכינים את התפקידים האלה, שיעמדו לפיקוח משותף עם מתנדבים, וזאת משום ששינויים בני־קיימא דורשים זמן. כדי להיטיב לעשותם, יהיה צורך להתחיל שינויים מבניים, תוך כדי דיון מעמיק, מעתה ואילך:

  • הקצאת משאבים במשותף: ב־2020 יצרנו את ועדות הכספים האזוריות כדי שייעצו לקרן לגבי הקצאות משאבים מקומיות ויקבלו החלטות לגבי מימון מענקי הקהילה. בשנה זו נבקש מהוועדות להצטרף אל הקרן כשותפות כדי לייעץ בעניין הקצאות מקומיות ולקדם אותנו אל עבר הקצאת משאבים במשותף והבטחת יתר הוגנות בהחלטות לגבי מענקים.
  • מועצת מוצר וטכנולוגיה מייעצת ניסיונית: הרעיון הזה מבוסס על ועדת המוצר והטכנולוגיה הקיימת של הקרן, על־פי יוזמת אסטרטגיית התנועה של מועצת הטכנולוגיה. בשנה זו ננסה תוכנית לסקירת עבודת המוצר והטכנולוגיה של הקרן ולייעוץ לגביה.
  • שיפור אסטרטגיית הארגונים השותפים: בשנים הקודמות עבדו אנשי־הקשר של חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה עם ועדת השותפויות, הארגונים השותפים וסגל הקרן כדי לשפר את אסטרטגיית הארגונים השותפים של קרן ויקימדיה. השנה נקדם את תהליך הלימוד הזה ונענה על כמה שאלות מפתח הקשורות בו.

הגרסה המילולית הארוכה של טיוטת התוכנית השנתית כוללת 23 אלף מילים, כדי להבטיח את האפשרות להשתמש בה כסקירה כוללת וכמקור למצגות אחרות ולסיכומים קצרים. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להגיב ולהציג שאלות במהלך השבועות הקרובים בכל דרך שנראית לכם: באתר מטא־ויקי, במזנוני המיזמים ובהצטרפות אל הדיונים הקהילתיים הווירטואליים שקהילות ברחבי העולם מארחות.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?