मैथिली विकिपिडिया १ बरिषक भेल

Maithili_Wiki_First_Anniversary_Celebration_Cake_11-7-2015_(1)

वार्षिकी केक फोटोग्राफर: विजय चौरसिया, फोटोसभ CC-BY-SA-4.0. लाइसेन्सक अन्तर्गत अछि ।

मैथिली विकिपिडिया अपन पहिल वार्षिकी ६ नवम्बर २०१५ मे पार केलक । ई कार्यक्रमक उत्साहजनक रूपसँ मनेवाक लेल विकिमिडियन अफ नेपालराजविराज विकिमिडिया समुदायक सदस्य समूह एकटा कार्यक्रमक आयोजना केलक । ई कार्यक्रममे मैथिली विकिपिडियामे आयोजना कएल गेल पहिल विकिथनक विजेतासभक पुरस्कारसँ सम्मानित आ पहिल वार्षिकी मनाओल गेल । सामुदायिक सदस्यसभ मैथिली विकिपिडियामे ४५ दिन लम्बा विकिथनक आयोजना केलक जेकर उद्देश्य मैथिली विकिपिडियामे लेख निर्माण आ परिमार्जन छल । विकिथन १ अक्टुबरसँ सुरू भ १९ नवम्बर धरि चलल । विकिथनमे ९९९ लेख निर्माण वा सुधार कएल गेल । अखन धरि मैथिली विकिपिडियामे १,५५७ लेख अछि ।

विकिथन प्रतियोगितामा सात मैथिली विकिपिडियनसभ हिस्सा लेलक । प्रतियोगिता समाप्त भेलाक बाद समुदाय विजेतासभक सम्मानित करए के लेल एकटा कार्यक्रम आयोजना केलक ।

कार्यक्रम आ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नेता चौक, राजविराज मे कएल गेल । कार्यक्रममे मैथिली विद्वान, मैथिली विकिपिडियन आ मैथिली पत्रकार आ सर्वसाधारणक उपस्थिति छल । मैथिली विकिपिडिया विकिथनक विजेता तुल्सी भगत (प्रथम), निलम कर्ण (दोसर), आर विजय चौरसिया (तेसर), क मैथिली साहित्य परिषदक अध्यक्ष सुभ चन्द्र झा पुरस्कार प्रदान केलक । कार्यक्रममे प्रतियोगीसभ निम्न बुँदा उपर बातचित केलक:

  1. लेखक आकार बढाएल जाए
  2. लेखक स्थिति सुधार
  3. मैथिली संस्कृति आ सम्पदाक चित्र अपलोड कएल जाए
  4. विकिथन आ वाह्य कार्यक्रमक आयोजना कएल जाए
  5. मैथिली आ अन्य भाषाक विकिपिडिया पर जोड देल जाए


कार्यक्रमक अन्त मे प्रतियोगीसभ केक काएट कार्यक्रम अन्त केलक । ई कार्यक्रम राजविराज टुडे, न्युज टुडे आर आजको वातावरण आर अनलाइन सप्तरी जागरणमे प्रकासित कएल गेल ।

बिप्लब आनन्द आर तुल्सी भगत विकिमिडियन्स अफ नेपाल

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.