Utkast til årsplan for Wikimedia Foundation – tilbakemelding ønskes

Translate this post

I min forrige e-post i februar delte jeg om temaer fra et initiativ som heter Talking: 2024, hvor ledere, ansatte og styremedlemmer i Wikimedia Foundation hadde samtaler med mange av dere for å forme planleggingsprosessen vår. Tidligere i dag publiserte vi et utkast av årsplanen vår for finansåret 2024–2025.

Årets årsplan kommer i en tid med voksende usikkerhet, ustabilitet og kompleksitet for verden og for Wikimedia-bevegelsen. Globalt blir rollen til pålitelig informasjon på internett viktigere og viktigere samtidig som den er mer truet enn noen gang. Organisasjoner og nettplattformer må navigere et skiftende internett som er mer polarisert og fragmentert. Nye måter å søke etter informasjon, inkludert chatbasert søk, får bedre fotfeste. Hvor enkelt det er å skape KI-generert innhold fører til både muligheter og risikoer for Wikimedias rolle som et menneskeledet teknologisk kunnskapssystem, samt for Wikimedias økonomiske modell.

Noen hovedpoenger fra utkastet til årsplanen:

  • Strategien for 2030: I denne konteksten fortsetter Wikimedia Foundations årlige og flerårige planlegging å være rettledet av bevegelsens strategiske retning for 2030. Endringer i verden rundt oss gjør denne retningen mer relevant enn noensinne. Et kall om å bli den essensielle infrastrukturen for økosystemet til fri kunnskap er mer enn bare et slagord – det er et mandat til å kontinuerlig vurdere bærekraften i prosjektene og organisasjonene våre i samsvar med det skiftende landskapet omkring oss.
  • Fra flerårig planlegging til planlegging for flere generasjoner: Og vi må planlegge enda lenger framover. Det er livsviktig for misjonen vår å si forbi 2030, noe som krever at Wikimedia Foundation hjelper til å «lage og bevare nyttig informasjon … tilgjengelig på internett gratis i evigheten». Skiftet fra en lenkebasert søkearkitektur – som har fungert godt for prosjektene våre og den økonomiske modellen vår hittil – til en chatbasert søkearkitektur er fortsatt i startgropa, men har trolig kommet for å bli. Vi tror dette er del av et generasjonsskifte i hvordan folk skaper og forbruker informasjon online. Resultatet er et strategisk paradoks: Wikimedia-prosjektene blir viktigere for kunnskapsinfrastrukturen på internett, mens de samtidig blir mindre synlige for internettbrukerne. For å sikre suksessen til Wikimedia-prosjektene i framtida må vi ha et flergenerasjonelt blikk på nøkkelområder i planleggingen vår.
  • Trender: På samme måte som i fjor startet Wikimedia Foundation planleggingen sin ved å spørre: «Hva trenger verden fra oss og fra Wikimedia-prosjektene nå?» Vi gjorde undersøkelser på eksterne trender som påvirker arbeidet vårt, inkludert et større fokus på umiddelbar, lettfordøyelig informasjon; økende tilstedeværelse av insentiver, både økonomiske og av andre typer, for å tiltrekke bidragsytere til enkelte plattformer; juridiske og regulatoriske trusler, inkludert plattformregulasjoner som kan brukes mot oss og bidragsyterne våre, eller som muligheter til å virke i offentlighetens interesse; og saker som gjelder påliteligheten til innhold og effekten KI har på informasjonsøkosystemet.
  • Teknologisk støtte: Årets plan fokuserer fortsatt på viktigheten til teknologi, gitt Wikimedia Foundations rolle som plattformleverandør for frivillige og lesere verden rundt. Wikimedia Foundations produkt- og teknologiavdeling delte forrige måned sine overordnede mål før hele planen var ferdig, for å signalisere hvordan deres prioriteringer for året som kommer utvikler seg og for å be om tilbakemeldinger. På et overordnet nivå er arbeidet vårt for året som kommer fokusert på å forbedre brukeropplevelsen på Wikimedia-prosjektene, å utføre nødvendig vedlikehold som kreves for å støtte en av de 10 mest besøkte nettstedene i verden, og gjøre framtidsrettede investeringer for å imøtekomme et internett i forandring.
  • Konsistente mål, iterativt arbeid: De fire overordnede målene i årets plan er konsistente med fjorårets (infrastruktur, likeverd, trygghet og integritet, og effektivitet), mens arbeidet og delmålene innen hvert mål bygger det som er oppnådd året før. Sammen utgjør de fire målene et rammeverk for å forbedre teknologien som gjør Wikimedia-prsojektene mulige, å støtte og bistå de globale fellesskapene våre, beskytte verdiene våre, og å fortsette å gjøre det på en effektiv måte i løpet av året som kommer.
  • Økonomi og budsjett: Planen inkluderer også detaljer om Wikimedia Foundations økonomiske modell og budsjettet vårt. Wikimedia Foundations budsjett gjenspeiler pågående vurderinger mens vi ser en minskende vekst i inntjening. For å gå denne nye virkeligheten i møte har Wikimedia Foundation minsket veksten sin i løpet av de to siste årene, og gjorde nedskjæringer i ansatte og utgifter i fjor. Siden 2022 har støtten til andre organisasjoner i bevegelsen tatt vekstraten til Wikimedia Foundation, noe som er tilfelle også for årets plan.

Utkastet til denne planen kommer samtidig som det pågår samtaler om et foreslått movement charter, som vil bli stemt over av fellesskapet i juni 2024. I amsvar med prinsippene om subsidiaritet og effektitet vil Wikimedia Foundation fortsatt forplikte seg til å dele og overføre ansvar som andre Wikimedia-organisasjoner er i bedre stand til å ivareta.

Wikimedia Foundation har dratt nytte av regelmessig og direkte engasjement fra Movement Charter Drafting Committee (MCDC), og samtaler med interessenter fra verden rundt for å forme sine perspektiver på framtidige ansvarsområder. Styret og ledelsen har også diskutert forskjellige scenarioer – deriblant med MCDC – for å gjøre en vurdering av hvor klare Wikimedia Foundation er for å gjøre endringer i status quo fra nå – og uavhengig av resultatene fra avstemningen. Vi forbereder allerede hvordan disse funksjonene kan styres sammen med frivillige; varig endring tar tid, og for å gjøre det på en god måte må endringer begynne med nøye overveielse:

  • Deltakende ressursfordeling: I 2020 opprettet via regionale utdelingskomiteer for å gi oss råd om regional ressursfordeling og for å ta avgjørelser om pengesøknader. I år ber vi komiteene om å være partner med Wikimedia Foundation for å rådgi oss om regionale tildelinger, noe som vil føre oss nærmere målet om deltakende ressursfordeling og sørge for større likeverd når det gjelder beslutningstaking i tilskuddssaker.
  • Et pilotråd for produkt og teknologi: Dette konspetet bygger på den eksisterende produkt- og teknologikomiteen til Wikimedia Foundation, og følger strategiinitiativet om et teknologiråd. I år vil vi, som et pilotprosjekt, sette på plass et råd for å rådgi Wikimedia Foundations produkt- og teknologiarbeid.
  • Forbedret strategi for tilknyttede organisasjoner: I året som gikk jobbet Wikimedia Foundations styremedlemmer med affiliations committee, tilknyttde organisasjoner og ansatte i WMF med å forbedre strategien for tilknyttede organisasjoner. I året som kommer vil vi ta med oss det vi har lært og besvare nøkkelspørsmål fra denne prosessen.

Det fulle utkastet til årsplanen er på hele 23 000 ord, og skal tjene som en helhetlig oversikt og som kildemateriale for anre presentasjoner og kortere sammendrag. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger og spørsmål i løpet av de nærmeste ukene, på hvilken kanal som helst: på Meta-Wiki, på diskusjonsforum på de ulike wikiene, eller i videomøter som holdes i mange forskjellige nettsamfunn verden over.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?