Wikiekspedycja kolejowa

Translate this post

Wikimedia Polska organizuje wikiekspedycję kolejową we współpracy z PKP. Wyprawa ta ma na celu wykonanie dokumentacji fotograficznej dworców, składów kolejowych i infrastruktury kolejowej w Polsce.

PKP zaoferowało możliwość przeszkolenia chętnych Wikipedystów z poruszania się po terenach kolejowych, po którym dostaną oni legitymacje uprawniające do wchodzenia i fotografowania obiektów normalnie niedostępnych publicznie. Zainteresowane osoby otrzymają też darmowy bilet kolejowy open na okres 1 miesiąca. Wikimedia Polska funduje uczestnikom wyżywienie i nocleg w trakcie trwania ekspedycji.

W związku z tym szukamy ludzi zainteresowanych taką formą Wikiekspedycji. Zespoły kolejowe poruszałby się niezależnie od siebie, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i miejsce. Rozważamy 2-3 międzynarodowe zespoły składające się z 2-3 osób, które mogłyby działać w różnych obszarach Polski. Polscy uczestnicy wspieraliby językowo zagranicznych, stąd przynajmniej jedna osoba w zespole powinna mówić po polsku i angielsku. Wikiekspdycja odbyłaby się w okresie lipiec-wrzesień 2013.

Jeśli chcesz dołączyć do ekspedycji kolejowej dopisz się na wiki Wikimedia Polska [2]. Od kandydatów oczekujemy jedynie aby: a) byli fascynatami kolejnictwa, b) byli gotowi poświęcić ok tygodnia (lub więcej) na podróżowanie lokalnymi pociągami.

Tomas Ganicz, Wikimedia Polska

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?