Wikiekspedycja kolejowa

Wikimedia Polska organizuje wikiekspedycję kolejową we współpracy z PKP. Wyprawa ta ma na celu wykonanie dokumentacji fotograficznej dworców, składów kolejowych i infrastruktury kolejowej w Polsce.

PKP zaoferowało możliwość przeszkolenia chętnych Wikipedystów z poruszania się po terenach kolejowych, po którym dostaną oni legitymacje uprawniające do wchodzenia i fotografowania obiektów normalnie niedostępnych publicznie. Zainteresowane osoby otrzymają też darmowy bilet kolejowy open na okres 1 miesiąca. Wikimedia Polska funduje uczestnikom wyżywienie i nocleg w trakcie trwania ekspedycji.

W związku z tym szukamy ludzi zainteresowanych taką formą Wikiekspedycji. Zespoły kolejowe poruszałby się niezależnie od siebie, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i miejsce. Rozważamy 2-3 międzynarodowe zespoły składające się z 2-3 osób, które mogłyby działać w różnych obszarach Polski. Polscy uczestnicy wspieraliby językowo zagranicznych, stąd przynajmniej jedna osoba w zespole powinna mówić po polsku i angielsku. Wikiekspdycja odbyłaby się w okresie lipiec-wrzesień 2013.

Jeśli chcesz dołączyć do ekspedycji kolejowej dopisz się na wiki Wikimedia Polska [2]. Od kandydatów oczekujemy jedynie aby: a) byli fascynatami kolejnictwa, b) byli gotowi poświęcić ok tygodnia (lub więcej) na podróżowanie lokalnymi pociągami.

Tomas Ganicz, Wikimedia Polska

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.