Zza Ekranu – CEE

Translate this post

“Zza Ekranu CEE” to jeden z odcinków swoistego serialu, w którym niestrudzeni Wikimedianie świętują uwalnianie wiedzy dla ogółu. Na tytułowym dla tej serii “ekranie” pojawiają się opowieści z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – po prostu po to, by dzielić się wiedzą, wyróżniać wspaniałe inicjatywy i cieszyć się ich znaczeniem. Seria filmów “Zza Ekrainu” ma za dodatkowe zadanie działać rzecz celu strategii Ruchu Wikimedia mówiący o równym dostępie do wiedzy.

Region CEE znany jest z wieloletniej współpracy, w wyniku której – w ciągu ponad dziesięciu lat – stworzono między innymi pierwszy hub regionalny ruchu Wikimedia. Znaczną częścią współpracy regionalnej jest wspólne opracowywanie konkursów i kampanii edycyjnych.

Jak mówi Alex Stinson, strateg Wikimedia Foundation, region CEE jest ważnym organizatorem kampanii edycyjnych, twórcą inicjatyw, które są modelem działania dla reszty świata.

Najważniejszym konkursem edycyjnym regionu jest CEE Spring, doroczne wydarzenie edycyjne, które pojawia się od 2015. Konkurs polega na pisania artykułów, w którym każda ze społeczności regionu tworzy artykuły o pozostałych. W wyniku akcji powstało 77 tysięcy haseł Wikipedii na temat krajów, języków i społeczności Europy Środkowej i Wschodniej.

Kiril Simeonovski, członek Komitetu Sterującego CEE Hubu i zarządu afilianta Shared Knowledge, od wielu lat angażuje się w organizację CEE Spring na poziomie międzynarodowym. Dla niego, jedną ze szczególnych cech projektu jest to, że idealnie łączy on w sobie społeczności regionu i jego różnorodność.

Region CEE składa się ze społeczności mających wiele punktów wspólnych, jak wspólna przeszłość, czy cechy charakterystyczne, ale jednocześnie każda społeczność jest na własny sposób unikalna i między społecznościami istnieją różnice, które trzeba wyartykułować, żeby promować różnorodność całego regionu. Sądzimy więc, że CEE Spring to właśnie taka aktywność.

Kolejną kampanią edycyjną łączącą region jest 1lib1ref. Globalny wysiłek zapraszania bibliotekarzy i bibliotekarek do dodawania przypisów w Wikipedii nie powstał wprawdzie w regionie CEE, lecz jest w nim szczególnie ceniony. Serbska Wikipedia, globalny lider kampanii, zyskała w wyniku 1lib1ref ponad 46 tysięcy przypisów. 

Gorana Gomirac, managerka ds. GLAM w Wikimedia Serbia, jak też koordynatorka 1lib1ref na region CEE mówi: 

Kampania ma na celu poprawę wiarygodności Wikipedii, jak też pokazanie, jak ważni są bibliotekarze i bibliotekarki w świecie Wikipedii. Ale chodzi też o udowodnienie, jak bogate jest środowisko bibliotek i jak można to bogactwo wykorzystać do zwiększenia wiarygodności Wikipedii i innych projektów Wikimedia.

Claudia Serbanuta, wikimedianka z grupy wikimedian Rumunii i Mołdawii, dodaje z punktu widzenia bibliotekarki, którą zresztą jest: Naturalnym środowiskiem pracy ludzi w tym zawodzie [bibliotekarza] są źródła. (…) Spędzenie paru chwil nad zebraniem tej wiedzy i wzbogaceniem nią artykułów, do których każdy ma dostęp… Myślę, że to właśnie jest dobry opis pracy bibliotekarza / bibliotekarki.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo i dowiedzenia się, jak region CEE wykorzystuje kampanie edycyjne do lepszej wymiany wiedzy i współpracy i do lepszego poznania kilku niesamowitych ludzi związanych z tymi kampaniami.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?