Myśląc o planowaniu rocznym w Dziale Produktu i Technologii Fundacji Wikimedia

Translate this post

W listopadzie mówiłam Wam o tym, co według mnie jest najważniejszym pytaniem dla ruchu Wikimedia. Jak powielić sukces Wikipedii i innych projektów Wikimedia na kolejne pokolenia? Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zatrzymali się nad tym pytaniem, którzy się ze mną skontaktowali. Spędziłam nieco czasu nad przemyśleniem Waszych uwag i podzielę się swoimi spostrzeżeniami.

Przede wszystkim, nie istnieje jedna zidentyfikowana przyczyna, dla której edytujemy projekty Wikimedia. Chcąc lepiej rozwijać przyszłe pokolenia wolontariuszy, musimy lepiej poznać przyczyny, które przyciągają ich do edytowania. Musimy też pomyśleć o tym, co nas odróżnia od innych projektów: zdolność do dostarczania wiarygodnych treści w zalewie dezinformacji i fake newsów przez rywalizujące platformy. Częścią naszych wysiłków jest zebranie i zaprezentowanie sumy ludzkiej wiedzy poprzez uzupełnianie brakujących szczegółów, co wynikać może z nierówności dostępu do wiedzy, stronniczości czy dyskryminacji. Nasze treści muszą również pozostać istotne w zmieniającym się Internecie napędzanym sztuczną inteligencją i bogatymi doświadczeniami użytkownika. Musimy też znaleźć sposoby na zrównoważone finansowanie naszego ruchu, budując wspólną strategię dla naszych produktów i źródeł przychodu, by finansowanie działało długoterminowo.

Umieścimy te pomysły w planie rocznym Fundacji na rok obrotowy 2024-25. Dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy szkic – celów dla działu Produktu i Technologii. Podobnie, jak w zeszłym roku, ogólny plan roczny będzie skupiony naokoło potrzeb technologicznych naszych odbiorców i platform. Chcemy usłyszeć od Was, czy koncentrujemy się na tych właściwych aspektach. Cele pochodzą z pomysłów zgłaszanych przez społeczności w ramach projektu Talking:2924, na listach dyskusyjnych i stronach dyskusji. O założenia produktowe i technologiczne na kolejny rok pytaliśmy też w trakcie wydarzeń społecznościowych. Pełna lista celów znajduje się tutaj

Celem nazywamy wysokopoziomowy kierunek który kształtować będzie nasze projekty w obrębie produktów i technologii w kolejnym roku podatkowym. Specjalnie stworzyliśmy je jako koncepcje szerokie, przedstawiające kierunek naszej strategii, a co ważne, nadające priorytety różnym punktom. Publikujemy szkic już teraz, by członkowie społeczności dopomogli nam w ukształtowaniu wizji przed ustaleniem budżetów i zobowiązań na kolejny rok.

Komentarze

Rzeczą, do której szczególnie mocno chcemy uzyskać Wasze komentarze, są działania związane z “doświadczeniem z korzystania z wiki”. Jest to kwestia tego, jak dostarczamy, usprawniamy i dokonujemy innowacji w tym, jak użytkownicy – zarówno czytelnicy, wspierający jak i edytujący – korzystają z wiki. W tym obszarze istnieją działania wspierania naszej rdzennej technologii oraz wydajności, jak też upewnienie się, że jesteśmy w stanie poprawić doświadczenie naszych edytorów, szczególnie tych z zaawansowanymi uprawnieniami, dzięki lepszym narzędziom i rozwiązaniom technicznym, tłumaczeniom i usprawnieniom w obrębie platformy.

Poniżej znajdziecie przemyślenia po naszych rozmowach związanych z planowaniem kolejnego roku, jak też pytania, dzięki którym zamierzamy poprawić nasze pomysły.

  1. Działania wolontariackie w projektach Wikimedia powinny dawać satysfakcję. Sądzimy też, że doświadczenie ze współpracy online powinno być czynnikiem, dzięki któremu użytkownicy wracają do Wikimediów. Co sprawia, że edytorzy czują satysfakcję i współpracują lepiej w celu tworzenia wiarygodnych treści?
  2. Wiarygodność naszych treści jest częścią unikalnego wkładu Wikimediów do świata, jak też czynnikiem, dzięki któremu ludzie korzystają z naszych projektów i treści. Co możemy zrobić, by wiarygodne treści przyrastały szybciej i lepiej, ale nadal zgodnie z zasadami jakości, ustanowionymi przez społeczności każdego projektu?
  3. By utrzymać istotność i skutecznie konkurować z innymi wielkimi platformami internetowymi, Wikimedia potrzebują nowego pokolenia odbiorców czujących więź z naszymi treściami. Jak sprawić, by nasze treści łatwiej było odszukać i jak prowadzić interakcję z naszymi czytelnikami i darczyńcami?
  4. W czasach, gdy nękanie w internecie kwitnie, musimy zapewnić, że nasze społeczności, platforma i systemy dostarczania zawartości są zabezpieczone. Stoimy również w obliczu rozwijanych wymogów regulacyjnych, gdzie światowi decydenci zajmują się modelowaniem prywatność, tożsamość i udostępnianiem informacji online. Jak powinniśmy poprawiać nasze zdolności zwalczania nękania, aby odpowiedzieć na powyższe wyzwania?
  5. MediaWiki, platforma programistyczna i interfejsy, dzięki którym działa Wikipedia, wymaga ciągłego wsparcia na kolejną dekadę, by umożliwiać tworzenie, moderowanie, przechowywanie, odkrywania i korzystanie z informacji – otwartej, wielojęzycznej, na dużą skalę. Jakie decyzje i jaki rozwój platformy MediaWiki są konieczne w tym roku, by platforma ta nadal wypełniała swoje zadania?

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?