Międzynarodowy Dzień Muzeów 2024: Zaproszenie do włączania muzeów w projekty Wikimedia i zwiększania ich obecności online

Translate this post
Międzynarodowy Dzień Muzeów 2024 plakat (JMcRae-WMF, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Tegoroczny temat Międzynarodowego Dnia Muzeów, Muzea dla edukacji i badań, podkreśla znaczenie dziedzictwa kulturowego dla wszechstronnej edukacji. Koncepcja ta odnosi się również do projektów Wikimedia, w których muzea dostarczają niezbędnych materiałów źródłowych, aby projekty Wikimedia były bardziej wiarygodne, lepiej zilustrowane i połączone za pomocą linked open data. Współpraca z muzeami jest zatem priorytetem naszego ruchu, a większość organizacji afilianckich Wikimedia i grup użytkowników pracuje nad dotarciem do instytucji i muzealników.

Co roku od 1977 r. Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) obchodzi 18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów (IMD), a od 2020 r. Wikimedia Szwajcaria organizuje powiązaną z nim kampanię Wikimedia z europejskimi partnerami, głównie z krajów niemieckojęzycznych. W tym roku Wikimedia Szwajcaria i Wikimedia Foundation zachęcają do bardziej globalnego świętowania Międzynarodowego Dnia Muzeów. Indywidualni Wikimedianie, organizacje afilianckie i grupy użytkowników zostały zaproszone do udziału w trzech wyzwaniach mających na celu zwiększenie obecności muzeów w projektach Wikimedia: tłumaczenia, media oraz dane. Kontynuuj czytanie tego artykułu lub odwiedź stronę na Meta, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego wyzwania i sposobu, w jaki możesz wziąć w nim udział. Jeśli zarejestrujesz się na tym pulpicie nawigacyjnym, Twoje edycje zostaną policzone i udostępnione ICOM.

Wyzwanie dot. tłumaczeń

Po długim procesie ścisłych konsultacji z międzynarodową siecią członków, ICOM wprowadził nową definicję “muzeum” w 2022 roku. Nowa definicja koncentruje się na inkluzywności i uczestnictwie społeczności – wartościach, które mogą otworzyć drzwi do ściślejszej współpracy z ruchem Wikimedia.

“Muzeum jest trwałą instytucją służącą społeczeństwu, nie nastawioną na osiąganie zysku, która zajmuje się badaniem, gromadzeniem, konserwacją, interpretacją oraz prezentacją materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Otwarte dla wszystkich, powszechnie dostępne i niewykluczające, muzea promują różnorodność i zrównoważony rozwój. Swoją działalność i sposoby komunikowania opierają na zasadach etyki, profesjonalnej rzetelności i społecznej partycypacji. Oferują zróżnicowane doświadczenia służące edukowaniu, rozrywce, refleksji i dzieleniu się wiedzą.”

ICOM opublikował definicję w trzech oficjalnych językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Następnie komitety narodowe ICOM przetłumaczyły definicję na 21 kolejnych języków, w tym arabski, japoński, filipiński i wiele innych. Zainspirowani przez Desafíos de Traducción: Museo en Maya (Wyzwania dot. tłumaczeń: Muzeum w języku Majów), 11 odcinek podcastu the Museums and Chill, zapraszamy Wikimedian do przetłumaczenia tej definicji na jak najwięcej języków, ponieważ projekty Wikimedia są niezrównane, jeśli chodzi o tłumaczenia, z ponad 300 językami dostępnymi tylko w Wikipedii. Aby wziąć udział w wyzwaniu, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie. Działajmy razem, aby sprawić, żeby nowa definicja muzeum stała się jeszcze bardziej międzynarodowa!

Film Wikimedia Szwajcaria przeprowadzającą wywiady z muzealnikami i Wikimedianami komentującymi nową definicję muzeum z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów Wikimedia 2023 (Pepperpix, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Wyzwanie dot. mediów

Innym sposobem na świętowanie Międzynarodowego Dnia Muzeów jest dokumentowanie muzeów na całym świecie, zgodnie z tegorocznym tematem przewodnim. Aby zilustrować edukację i badania w muzeach, możesz udostępnić zdjęcia z ich wydarzeń, wycieczek i warsztatów; specjalistycznych bibliotek i archiwów; źródeł dostępności; lub konserwacji w toku. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, które zawierają mapę muzeów na całym świecie.

Osoby uczestniczące w Wiki Oprowadzania w domu-muzeum Faizulla Khojayev, Uzbekistan (MarjonaKhidirova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Wyzwanie dot. danych

Możesz również zwiększyć łatwość wyszukiwania muzeów, dodając dane o instytucjach i ich kolekcjach do Wikimedia Commons i Wikidanych.

Dane strukturalne na Commons

Dzięki Danym Strukturalnym na Commons można dodawać lub rozszerzać dane dot. zdjęć budynków i przestrzeni muzealnych oraz przechowywanych w nich zbiorów, takich jak obrazy, rzeźby, fotografie, obiekty historyczne i naturalne oraz rękopisy. Strona wyzwania dot. danych podpowiada rodzaje danych, które można dodać, jak znaleźć zdjęcia do pracy oraz sugeruje różne rodzaje edycji.

Muzea na całym świecie według Wikidanych, via Wikidata Query Service

Wikidane

Skupiamy się na trzech kategoriach Wikidanych: muzea w dowolnym miejscu na ziemi; ludzie zatrudnieni w muzeach (np. kuratorzy, dyrektorzy muzeów, naukowcy itp.); oraz obiekty i wydarzenia w muzeach.
Strona wyzwania dot. danych zawiera sugerowane na początek zapytania, takie jak muzea w Wikidanych bez kraju, ale ze współrzędnymi; obrazy na Wikidanych bez zdjęcia; lista kuratorów według miejsca urodzenia; a także tabelę z listą bardzo ważnych danych brakujących w muzeach w Wikidanych według kraju.

Dyskusja panelowa

17 maja odbędzie się dyskusja panelowa na temat “Wikimedia, muzea i edukacja” z udziałem ekspertów z sektora muzealnego. Rozmowa ta będzie tłumaczona na różne języki. Informacje na temat rejestracji na to wydarzenie będą dostępne na stronie.

Materiały video

W ciągu miesiąca Sandra Becker i Jean Marc Wyss z Wikimedia Szwajcaria będą udostępniać filmy dotyczące tegorocznego tematu, Muzea dla edukacji i badań, zawierające wywiady z ekspertami muzealnymi. Filmy te będą bardzo krótkie – idealnie dopasowane do mediów społecznościowych – i opatrzone napisami w wielu językach.

Strony Międzynarodowego Dnia Muzeów 2024 na Meta zawierają przegląd wcześniejszych współprac Wikimedia z ICOM oraz listę wydarzeń i kampanii organizowanych przez organizacje afilianckie i grupy użytkowników. Zapraszamy do śledzenia tych stron i zapisywania się na listę mailingową GLAM-Wiki.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?