En kort uppdatering om Wiki Loves Public Art-tävlingen

Translate this post

Deltagande länder 2013.
Lokal_Profil, CC BY-SA 3.0

Hej!

Jag ville bara ge er alla en kort uppdatering kring hur det gick för Wiki Loves Public Art-tävlingen det första året. Som ni kanske vet var det fem länder som deltog. Bortsett från Israel var fokus dock på enbart en eller ett par större städer i landet. Detta berodde till stor del på att nationella databaser över den offentliga konsten saknades. Vi såg därför på årets tävling som en pilot, och lyckligtvis är vi väldigt nöjda med resultaten. Vid tävlingens avslutande var mer än 75% av de listade konstverken fotograferade! Totalt innebär detta att fler än 9 250 bilder laddades upp. Dessa bilder kom från 225 olika användare varav 57% var nya Wikimediaanvändare.

I Sverige valde vi av olika anledningar att fokusera oss på att arbeta med museum och fotografera deras samlingar av äldre konst. Nio museer deltog och vi organiserade fem stycken träffar/fotosafaris dit ett flertal nybörjare kom. Flera av dem laddade inte upp sina bilder i tid för att kunna delta i tävlingen men berättar att de ändå uppskattade möjligheten att komma och prata med oss om Wikimedias olika projekt.

Juryn i vart land arbetar nu med att välja ut de vinnande bilderna. Dessa bilder utgör därefter finalisterna i den internationella tävlingen som avgörs av en separat jury. När vinnarna utsetts återkommer vi med ännu en uppdatering.

Allt som allt hade vi väldigt roligt under tävlingens gång och är väldigt nöjda med resultatet av vad som förhoppningsvis är den första av många Wiki Loves Public Art-tävlingar.

John Andersson
Internationell koordinator för Wiki Loves Public Art
Wikimedia Sverige

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?