Svenska museer tillgängliggör bilder

Translate this post

Gustav IIIs maskeraddräkt – Livrustkammaren – 24373

I början av året tog de tre museerna Livrustkammaren, Skoklosters Slott och Hallwylska museet ett viktigt steg mot ökad öppenhet när vi öppnade vårt högupplösta, digitala bildarkiv för allmänheten på vår egen webbplats. I oktober påbörjade vi dessutom en uppladdning av bilder till Wikimedia Commons. Än så länge är det ungefär 19 000 bilder som har laddats upp, varav 7000 st är negativ av skannade glasnegativ. Antalet bilder kommer dock att öka allt eftersom digitaliseringsprocessen framskrider.

Bildsamlingen, som har skapats under många år, innehåller såväl dokumentation av samlingar och utställningar som bilder som tagits för marknadsföring och publikationer. Bland det som tillgängliggörs nu finns hela spektrat från digitaliserade glasnegativ till nytagna, digitalt födda fotografier.

Tillgängliggörandet har flera fördelar:

  • Vi ökar användbarheten för våra bilder både i Sverige och internationellt genom att göra dom tillgängliga på en plattform som används av miljoner människor varje dag.
  • Informationen om museernas bilder och samlingar berikas genom möjligheten att skapa nya länkar mellan bilder, personer och historiska händelser på både Wikimedia Commons och Wikipedia.
  • Alla kan redigera informationen och bidra till att förstärka kopplingar och förbättra information om bilderna.
Hjälm - Livrustkammaren - 77131

Det här tillgängliggörandet är det största från ett svenskt museum till Wikimedia Commons, och ett av de största även i resten av världen. Men viktigare än antalet bilder är den rika kontext som finns kring många av bilderna. Information från museernas samlingsdatabas har exporterats, och många bilder har rik information om ägare, konstnärer, användning och koppling till historiska händelser, utställningar och publikationer vilka även har länkats till Wikipediaartiklar.

Bilderna är antingen Public Domain på grund av ålder eller har en fri licens.

  • Bilder tagna av museernas egna fotografer efter 1990 är licensierade enligt CC-BY-SA 3.0.
  • CC-0 används när museerna äger upphovsrätten men avsäger sig den, till exempel för digitaliserade glasnegativ.
  • Public Domain används när upphovsrätten slocknat, eller för avbildningar av konstverk som är i Public Domain.

Det här projektet har möjliggjorts genom finansiering från Vinnova, som ett stöd till öppna data, och med omfattande hjälp från André Costa på Wikimedia Sverige.

Karin Nilsson, enhetschef och Fredrik Andersson, digital samordnare vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?