Översättningssprint i Sverige

Translate this post

Hur sjutton ska vi översätta det ?

Det finns många saker som behöver göras för att Wikimedias projekt skall vara så enkla som möjligt att förstå. En viktig aspekt är att se till så att de meddelanden som användaren får från mjukvaran är på det egna språket. Det bör vara möjligt att använda och bidra till ett Wikimedia-projekt utan att behöva kunna engelska.

Med detta i åtanke anordnade Wikimedia Sverige den 24 oktober ett översättningssprint som fokuserade på MediaWiki-meddelanden som fortfarande var oöversatta på Translatewiki.net. Vi beslöt oss för att främst fokusera på de meddelanden som används på Wikimedia-projekten och som ännu var oöversatta. De meddelanden som ännu var oöversatta var de som var extra långa eller särskilt kluriga, det vill säga de meddelanden som de som vanligtvis bidrar på Translatewiki.net haft problem med och lämnat orörda tillsvidare.

Totalt var det sju personer som samlats på Wikimedia Sveriges kontor i Stockholm. Att arbeta tillsammans gjorde det möjligt att lösa en del av de återstående meddelandena då vi kunde diskutera ordens betydelse och formuleringar och hålla uppe humöret då vi kunde dela på bördan. Då en stor del av meddelandena är av teknisk natur rekommenderar vi att ni försöker få med åtminstone en utvecklare som kan förklara de tekniska termerna då det verkligen underlättar översättningarna. Vi hade tur och hade skickliga översättare och teknisk expertis vilket gjorde det möjligt att översätta exempelvis “Bread crumb separator” till korrekt och förståelig svenska vilket annars hade varit väldigt svårt.

Vi hade kaffe, kaka och mackor för att hålla blodsockret uppe och arbetade konstant i 4,5 timme (en timme mer än planerat!). Under den tiden tryckte vi ned antalet oöversatta meddelanden från 708 till 270, en minskning med 438 meddelanden, eller nära 62 procent. Därtill översatte vi 105 meddelanden från MediaWiki-tillägg som inte används på Wikimedia Foundations projekt, men på andra wikis. Vårt uttalade mål[2] om att minska antalet med 400 meddelanden nåddes därför med råge och vi vill rekommendera andra chapters att anordna liknande evenemang!

Med vänliga hälsningar,

John Andersson
Projektledare, Wikimedia Sverige

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?