Tiotusentals översättningar av öppen programvara sker under fokuserad översättningsinsats

Translate this post

translatewiki
The Translatewiki.net project enables communities to localize open source software. It was recently used for a “Translation Rally” that engaged volunteers around the world to translate over 44,000 messages in nine days. Photo by Christian Mehlführer, CC BY-SA 3.0.

Hur kan volontärer engageras till att fortsätta bidra till arbete som är lite tråkigare och mer enahanda, men väldigt viktigt? Wikimedia Sverige har under det senaste året experimenterat hur vi kan stärka gemenskapen på translatewiki.net. Ett projekt få känner till men som hundratals miljoner människor har nytta av varje månad.

Number of edits during the Translation Rally in May 2015. Graph by Translatewiki.net, freely licensed under CC BY-SA 3.0.

Translatewiki.net är en plattform för att översätta de texter som visas i öppen programvara, däribland mjukvaran MediaWiki som bland annat används på Wikipedia. Det är detta översättningsarbete som gör att knappar och systemmeddelanden m.m. finns på ditt språk av Wikipedia. Det är ett förberedande arbete för att göra det så enkelt som möjligt för skribenter och läsare att använda Wikipedia och öppen programvara.

Att översätta tekniska meddelanden är oerhört viktigt, men rätt ofta är det ett isolerat och självständigt arbete. Det kan vara roligt att då och då gemensamt göra en insats som skiljer sig lite från det mer regelbundna knåpandet. Mellan den 16-25 maj organiserades därför en fokuserad översättningsinsats (ett “Translation Rally”) där alla translatewiki.nets översättare var inbjudna. Detta är ett koncept ursprungligen utvecklat av Wikimedia Nederland.

Vi fokuserade först och främst på MediaWiki Core, vilket är de mest centrala meddelandena som används på Wikimedia Foundations projekt. När samtliga var färdiga kunde deltagarna fortsätta med 11 andra utvalda projekt. Det finns totalt närmare 65 000 meddelanden att översätta till varje språk, varav MediaWiki utgör ca. 24 500. Vissa av dessa meddelanden är bara ett ord långa (t.ex. “Spara”) medan andra kan vara flera meningar långa. Översättningarna sker av volontärer och det innebär att en del språk nästan är färdiga med alla 65 000 meddelanden, medan andra språk knappt har påbörjat arbetet. Då MediaWiki utvecklas i hög takt finns det dock mycket att göra i de flesta språk och många saknar även översättningar av de viktigaste meddelandena. Deltagarna gavs möjligheten att välja att själva ta emot pengarna eller donera dem till translatewiki.nets fortsatta drift. Majoriteterna av översättningarna skedde till utomeuropeiska språk, även om även svenska fick många hundra meddelanden översatta.

Number of translators during the Translation Rally in May 2015. Graph by Translatewiki.net, freely licensed under CC BY-SA 3.0.

Den 16 maj skickades ett mail ut till alla registrerade användare där de ombads delta och göra en insats. Under de här nio dagarna var aktiviteten ca. 4 gånger så hög som vanligt och 201 användare bidrog med minst en ny översättning och totalt översattes hela 44 844 meddelanden! Det blev alltså en klart högre aktivitet tack vare inbjudningen och webbplatser som använder MediaWiki är nu enklare att använda på 116 olika språk. Majoriteten uppnådde dock inte 500 översatta meddelanden men bidrog ändå aktivt. Hela 27 deltagare anmälde sig dock och begärde ut sin del av potten. Av dessa uppfyllde 23 stycken kraven och fick ta del av prispotten på 500 euro. Vinnaren med flest har ännu inte utsetts. Fantastiskt bra jobbat av alla deltagare!

Frågan är om den här typen av aktivitet har en positiv eller negativ påverkan på en gemenskap på lång sikt. Fördelarna är att folk får en inbjudan att delta och känner sig behövda och välkomna. Det är även någonting nytt och spännande och kan leda till en större synlighet för projektet. Det kan dock vara risker kopplade till att blanda in priser och pengar. Kan det minska intresset att delta över en längre tid då det inte finns några priser att fokusera på? Minskar det känslan av att man gör gott? Kan konflikter uppkomma runt detta? Vad kan vi göra för att undvika de riskerna? Den här typen av förutsägelser är mycket svåra att göra utan ordentligt genomförd forskning då olika metoder leder till olika problem och vinster. Detta är något vi hoppar kommer att undersökas närmare. Det enda vi kan säga med någon säkerhet är att till en begränsad kostnad tycks det vara möjligt att få mycket positiva effekter på kort sikt, speciellt för de språk som talas i fattigare länder. Som syns i graferna tycks aktiviteten därefter i stort sett gå tillbaka till tidigare nivå.

Tävlingen sattes upp och sponsrades av Wikimedia Sverige, genom ett generöst stöd från Internetfonden. Rallyt har organisatoriskt genomförts av Siebrand Mazeland på Wikimedia Foundation, vilket vi är mycket tacksamma för!

John Andersson
Wikimedia Sverige

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?