ร่างแผนงานประจำปีและการขอข้อมูลของมูลนิธิวิกิมีเดีย

Translate this post

ในอีเมลล่าสุดของฉัน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฉันได้แชร์ธีมจากโครงการริเริ่มที่ถูกเรียกว่า Talking: 2024 ซึ่งผู้นำของมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลทรัพย์สินได้พูดคุยกับพวกคุณหลายคนในการสนทนาที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบกระบวนการวางแผนของเรา ก่อนหน้านี้ มูลนิธิวิกิมีเดียได้เผยแพร่ร่างแผนประจำปีสำหรับปีงบประมาณ ค.ศ. 2024-2025 ที่กำลังจะมาถึง

แผนประจำปีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน ความผันผวน และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับโลกและสำหรับกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย บทบาทของข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้ทั่วโลกมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามมากกว่าที่เคยเป็นมา องค์กรและแพลตฟอร์มออนไลน์จึงต้องรับมือกับอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีการแบ่งขั้วและกระจัดกระจายมากขึ้น วิธีใหม่ในการค้นหาข้อมูล รวมถึงการค้นหาด้วยการแชท กำลังได้รับความสนใจ ความง่ายในการสร้างเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับบทบาทของวิกิมีเดียในฐานะระบบความรู้ที่นำโดยมนุษย์และใช้เทคโนโลยี เช่นเดียวกับแบบจำลองทางการเงินของวิกิมีเดีย

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับฉบับร่างแผนประจำปีของปีนี้:

  • กลยุทธ์ ค.ศ. 2030: ขณะที่เราเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ การวางแผนประจำปีและหลายปีของมูลนิธิยังคงได้รับคำแนะนำจากทิศทางเชิงกลยุทธ์ ค.ศ. 2030 ของกลุ่มขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงในโลกรอบตัวเราทำให้ทิศทางนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าที่เคย การเรียกร้องให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบนิเวศแห่งความรู้เสรีเป็นมากกว่าแค่คำกล่าวที่สร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นหน้าที่ที่จะต้องประเมินความยั่งยืนของโครงการและองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา
  • การวางแผนหลายปีจนถึงหลายรุ่น: และเราต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การมองให้ไกลกว่า ค.ศ. 2030 มีความสำคัญต่อภารกิจของเรา ซึ่งกำหนดให้มูลนิธิต้องช่วย “สร้างและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์… มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย “ใน” “ความเป็นถาวร” การเปลี่ยนจากโครงสร้างการค้นหาแบบ “ลิงก์เบส” (link-based) ซึ่งรองรับโครงการและโมเดลทางการเงินของเราจนถึงจุดนี้ มาเป็นโครงสร้างการค้นหา “แชทเบส” (chat-based) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ต่อไป เราเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นที่ผู้คนสร้างและใช้ข้อมูลออนไลน์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ โครงการวิกิมีเดียกำลัง “มีความสำคัญมากขึ้น” ต่อโครงสร้างพื้นฐานความรู้ของอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันก็กลายเป็น “มองเห็นได้น้อยลง” สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการวิกิมีเดียจะประสบความสำเร็จในอนาคต เราต้องพิจารณาแนวทางแบบหลายรุ่นในประเด็นสำคัญๆ ของการวางแผนในอนาคต
  • แนวโน้ม: เช่นเดียวกับที่เราทำเมื่อปีที่แล้ว มูลนิธิเริ่มวางแผนโดยถามว่า “โลกต้องการอะไรจากเราและโครงการวิกิมีเดียในตอนนี้” เราทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลกระทบต่องานของเรา รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลขนาดพอดีคำในทันที การเพิ่มสิ่งจูงใจ การเงินและอื่น ๆ เพื่อดึงดูดผู้มีส่วนร่วมในบางแพลตฟอร์ม ภัยคุกคามทางกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงกฎระเบียบของแพลตฟอร์มที่สามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อต้านเราและผู้มีส่วนร่วมของเรา เช่นเดียวกับโอกาสในการพัฒนาผลประโยชน์สาธารณะในเชิงบวก และประเด็นความจริงของเนื้อหาและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ ต่อระบบนิเวศสารสนเทศ
  • การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี: แผนในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี โดยได้รับบทบาทของมูลนิธิในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับอาสาสมัครและผู้อ่านทั่วโลก แผนกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของมูลนิธิได้แบ่งปันวัตถุประสงค์เมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่แผนงานฉบับเต็มจะพร้อม เพื่อส่งสัญญาณว่าลำดับความสำคัญของพวกเขาสำหรับปีที่จะมาถึงกำลังพัฒนาอย่างไร และเชิญชวนให้ข้อเสนอแนะและคำถาม ในระดับสูง งานของเราในปีที่จะมาถึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในโครงการวิกิมีเดีย ให้การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ 10 อันดับแรกทั่วโลก และทำการลงทุนที่มุ่งเน้นในอนาคตเพื่อตอบสนองต่ออินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไป
  • เป้าหมายที่สม่ำเสมอ การทำงานซ้ำ: เป้าหมายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ประการของแผนงานในปีนี้ยังคงสอดคล้องกับแผนของปีที่แล้ว (โครงสร้างพื้นฐาน ความเสมอภาค ความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ และประสิทธิผล) ในขณะที่งานและผลงานภายในแต่ละเป้าหมายยังคงวนซ้ำบนความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน เป้าหมายทั้งสี่ประการร่วมกันเป็นพิมพ์เขียวในการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทำให้โครงการวิกิมีเดีย เป็นไปได้ สนับสนุนและเปิดใช้งานชุมชนทั่วโลกของเรา ปกป้องค่านิยมของเรา และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีที่จะมาถึง
  • การเงินและงบประมาณ: แผนนี้ยังรวมรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางการเงินของมูลนิธิและงบประมาณของเราด้วย งบประมาณของมูลนิธิสะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราเห็นอัตราการเติบโตของรายได้ใหม่ช้าลง เพื่อให้เป็นไปตามความเป็นจริงใหม่นี้ มูลนิธิได้ชะลอการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา และลดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ตั้งแต่ ค.ศ. 2022 การให้ทุนแก่หน่วยงานการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ได้แซงหน้าอัตราการเติบโตของมูลนิธิ ซึ่งยังคงเป็นเช่นนี้สำหรับแผนงานในปีนี้

ในที่สุด แผนร่างนี้มาถึงในระหว่างการสนทนาของชุมชนเกี่ยวกับกฎบัตรการขับเคลื่อนที่เสนอไป ซึ่งจะได้รับการลงคะแนนเสียงโดยชุมชนในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2024 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของพันธมิตรในเครือ และ ประสิทธิภาพ มูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและถ่ายโอนความรับผิดชอบที่องค์กรวิกิมีเดียอื่นๆ มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของมากกว่า

มูลนิธิได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมโดยตรงและสม่ำเสมอกับคณะกรรมการร่างกฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อน (MCDC) และการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากทั่วโลกเพื่อแจ้งและกำหนดรูปแบบมุมมองของมูลนิธิเกี่ยวกับความรับผิดชอบในอนาคต คณะกรรมการมูลนิธิและผู้นำยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงกับ MCDC เพื่อประเมินความพร้อมของมูลนิธิในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่นับจากนี้ และไม่ขึ้นอยู่กับผลการให้สัตยาบัน เรากำลังเตรียมหน้าที่เหล่านี้เพื่อดูแลร่วมกับอาสาสมัครอยู่แล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลา และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะต้องเริ่มต้นด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบตั้งแต่บัดนี้:

  • การจัดสรรทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม: ใน ค.ศ. 2020 เราได้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนระดับภูมิภาค เพื่อให้คำแนะนำแก่มูลนิธิเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระดับภูมิภาค และทำการตัดสินใจด้านเงินทุนเกี่ยวกับทุนสนับสนุนของชุมชน ในปีนี้ เราจะขอให้คณะกรรมการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรระดับภูมิภาค ทำให้เราเข้าใกล้การจัดสรรทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น และรับประกันความยุติธรรมที่มากขึ้นในการตัดสินใจให้ทุนสนับสนุน
  • สภาที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนำร่อง: แนวคิดนี้สร้างขึ้นจากคณะกรรมการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมูลนิธิวิกิมีเดียที่มีอยู่ และปฏิบัติตามความคิดริเริ่มด้านกลยุทธ์การขับเคลื่อนของสภาเทคโนโลยี ในปีนี้ เราจะทดลองใช้โครงการนำร่องเพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำงานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของมูลนิธิวิกิมีเดีย
  • ปรับปรุงกลยุทธ์พันธมิตร: ในปีที่แล้ว คณะกรรมการประสานงานมูลนิธิวิกิมีเดียได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสังกัดพันธมิตรในเครือและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์พันธมิตรของมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งในปีนี้ เราจะส่งต่อการเรียนรู้และตอบคำถามสำคัญบางข้อจากกระบวนการนี้

ร่างแผนประจำปีแบบบรรยายแบบยาวมีความยาว 23,000 คำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการนำเสนออื่น ๆ และบทสรุปที่สั้นกว่า เราขอเชิญข้อมูลและคำถามของคุณในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในรูปแบบใดก็ตามที่คุณต้องการ: บนวิกิเมทา, โครงการสภากาแฟ และโดยการเข้าร่วมการประชุมเสมือนของชุมชนที่จัดโดยชุมชนทั่วโลก

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?