Farkhad Fatkullin 2018 Yılının Wikimedisti Seçildi.

Photo by Victor Grigas/Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0.

Bu yıl Cape Town’da düzenlenen Wikimania’nın kapanış töreninde Vikipedi kurucusu Jimmy Wales Farkhad Fatkullin’i 2018 Yılının Wikimedisti ilan etti. Fatkullin, Rusya’daki azınlık dillerine destek olmak için gösterdiği çabalardan ötürü bu ünvana değer görüldü.

Wales onun “Rusya’daki azınlık dillerinin viki-topluluklarını enerjik biçimde örgütlediğini” ifade ediyor. “Farhad, kendi ana dili Tatarca’ya katkı sağlamanın çok ötesine gitti.” diyor. “Aynı zamanda İngilizce’yi de iyi bilmesi, izolasyon yıllarının ardından en sonunda, bu topluluklarla Wikimedia hareketinin geri kalanı arasında bir köprü kurdu”.

Fatkullin ne zaman bir konuda bilgiye ihtiyaç duysa başvurduğu, küçük ama çeşit çeşit konular içeren Tatarca Vikipedi’ye “sevdalanınca”, 2009 yılında Wikimedia Hareketi’ne katıldı. 2015 yılından beri Rusya projesi kapsamındaki dillerin Vikipedilerine de, o dilleri desteklemek amacıyla, aktif olarak katkıda bulunuyor.

“Wikimedia hareketine katkılarımı sürdürmemi sağlayan, sayısız insan neslinin oluşturduğu kültürel mirası koruma dürtüsüdür.”, diye açıklıyor Fatkullin. “İnsan duygularının, hislerinin, deneyimlerinin ve düşüncelerinin ürünü olan bu miras, dil ile belgelenmiştir.” “Bu bağlamda, ‘Wikimedia Yerel Diller Projesi’ çok gurur duyduğum bir projedir ve bünyesindeki tüm toplulukların viki dil ortamının gerek içinde, gerekse dışında büyüyüp gelişmeleri; tüm dünya ile paylaşılabilecek bir özgür bilgi deposu meydana getirmeleri için yardımcı olmanın bir yolunu bulmayı çok isterim.”

2018 Yılın Wikimedist’i finalistlerinin mansiyon sahipleri ise: Nahid Sultan ve Jess Wade. Sultan, Wikimedia Bangladeş’in çok kısıtlı kaynaklarla, bir çok zorluğa rağmen elde ettiği başarının arkasındaki itici güçlerden biri. Wade, Vikipedi’de yeterince temsil edilmeyen bilim adamları ve mühendisler hakkkında yazmak üzere bir yıl süren çabaya girişmiş bir doktor.

Yılın Wikimedisti Ödülü, her yıl Wikimedia Hareketi’ne üretken katkılarda bulunan Vikipedistlerin çabasını takdir için genellikle Wikimania’nın kapanış konuşması sırasında Jimmy Wales tarafından takdim edilen bir ödüldür.

Samir Elsharbaty, Yazar, İletişim,
Wikimedia Vakfı

 


Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.