Vikipedi 101 – kültürler arası bir Wikimedia sosyal yardım video eğitim projesi

Translate this post

Wikimedia eğitimi, dünya çapındaki topluluk üyelerini içeren işbirlikçi bir yaklaşımı gerektirir. Wikimedia sosyal yardım eğitimiyle ilgili bilgi ve deneyimi yapılandırılmış, erişilebilir bir şekilde korumak ve düzenlemek çok önemlidir. Bu, yolu keşfeden bireylerin bu değerli kaynağı kullanabilmesini ve üzerine inşa edebilmesini sağlar. Eğitim ana hatlarını tasarlarken, Wikimedia sosyal yardım eğitmenlerinin yaklaşımlarını etkileyen çok sayıda faktörü hesaba katması gerekir. Hedef nüfusun sosyo-kültürel bağlamı, yaş, meslek, mevcudiyet, eğitim durumu, internet okuryazarlığı ve açık bilgiye aşinalık gibi faktörlerle birlikte önemli ölçüde dikkate alınmalıdır. Bu çeşitli faktörlere dayalı eğitim yaklaşımının nasıl uyarlanacağını anlamak, Wikimedia sosyal yardım uzmanları için eğitim programlarını etkili bir şekilde uygulamak için çok önemlidir.

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR), Wikimedia projelerindeki düzenleme sürecinde yeni başlayanlar için bir rehber görevi gören “Vikipedi 101” başlıklı bir dizi eğitim videosunun geliştirilmesine öncülük etti. Programda, WMTR ile Notre Dame English Club (NDEC) ve Wikimedia Deoband Topluluğu (DCW) da ortaklaşa çalıştılar. NDEC, uzman Wikimedia ekibinin sosyal yardım ve eğitim programından edindiği içgörü ve deneyimlerle katkıda bulundu. DCW ise, proje taslağının oluşturulmasında destek sağladı ve farklı bir kültürel bakış açısından perspektifler sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, teknik ve organizasyonel kaynaklarını cömertçe paylaşarak, tüm programın başarısına katkıda bulunarak çok önemli bir rol oynadı. Bu işbirliği, ortakların gelecekteki eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasında kendilerine faydalı olabilecek, farklı Wikimedia sosyal yardım eğitimi girişimlerinde yer alan belirli kültürel gereklilikleri daha derinden anlamalarını sağladı.

WMTR, eğitim setinin Türkçe sürümünü Mayıs 2023’ün son haftasında Vikipedi 101 adlı oynatma listesi olarak yayınladı. YouTube kanallarında proje ortaklarının yardımıyla video setinin İngilizce, Banglaca ve Urducaya çevrilmesi planlanıyor. Çalma listesinin Türkçe açıklaması şu şekildedir:

“Vikipedi 101, yeni başlayan kullanıcılar için bir çevrim içi Vikipedi eğitim setidir. Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye , Notre Dame İngilizce Kulübü ve Wikimedia Deoband Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.”

Bu videoların birincil hedef kitlesi, Wikimedia dünyasına adım atmaya hevesli, Türkçe konuşan yeni başlayanlardır. Oynatma listesi, farklı başlangıç ​​seviyesindeki senaryoları kapsayan kapsamlı bir kaynak olarak hizmet etmeyi amaçlayarak, farklı izleyicilerin ilgi alanlarına hitap edecek şekilde dikkatlice tasarlanmıştır. Amaç, bu videolar aracılığıyla geniş bir kitlenin ihtiyaç ve sorularına tek elden çözüm sunmaktır.

Vikipedi 101 proje ortakları, bu girişimin sonuçlarını ve etkilerini yakından izleyecektir. Elde edilen içgörüler, daha büyük kültürler arası Wikimedia sosyal yardım eğitimi girişimlerini içeren gelecekteki çabaları bilgilendirmek için kullanılacaktır. Amaç, daha bilimsel bir yaklaşım benimsemek ve gelecekteki girişimler için kapasiteyi arttırmaktır. Bu projeden çıkarılan sonuçları ve dersleri analiz ederek ortaklar, kültürler arası etkili Wikimedia sosyal yardım programları tasarlamak ve uygulamak için daha donanımlı olacak ve daha fazla etki ve başarı sağlayacaktır.

Bu projenin başlangıcı ise oldukça ilginç bir hikayeye sahip. Let’s Connect‘in bir katılımcısı olan Y. Caner Özyayıkçı, Türkçe konuşanlar için bir Vikipedi video eğitimi fikri formüle etmede rehberliğe ihtiyaçlarını dile getirdi. Teknik yeterliliğe sahip Y. Caner Özyayıkçı, projenin organizasyonel yönü hakkında fikir veren Mrb Rafi ile bağlantı kurdu. Rafi daha sonra DCW’nin kurucusu Aaqib Anjum Aafi‘yi ekiple tanıştırdı. Üçü de bu girişimde kendi kuruluşlarını ortak hale getirip yönettiler. Bu, elbette Let’s Connect programının en iyi sonuçları arasında sayılabilir.

Bunun gibi girişimlerden elde edilen içgörüler son derece değerlidir. Daha geniş Wikimedia hareketi, yapılandırılmış istatistiksel yaklaşımlara dayanmak yerine karar vermeyi bilgilendirmek için deneyimlere ve sezgilere dayanır. Bununla birlikte, istatistiksel değerlendirmenin, dünya çapında kendi kendini organize eden gönüllü Wikimedia topluluklarında genellikle eksik olan özel bir kapasite gerektirdiğini kabul etmek önemlidir. Özellikle yeterince temsil edilmeyen gönüllü topluluklar, benzer deneyimlerden elde edilen değerli verilerin ve içgörülerin kaybolmamasını sağlamak için artan profesyonel destek, rehberlik ve kapasite geliştirme fırsatlarından büyük ölçüde yararlanacaktır. Benzer eğitim faaliyetleriyle ilgili verilerin, öykülerin, raporların ve içgörülerin açıkça paylaşılabildiği, kapsayıcılığı ve herkes için erişilebilirliği teşvik eden ortak bir alan yaratmak ortak arzumuzdur.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?