Tasarım Yoluyla Güçlendirme: VikiKadınKampı Logosu Açıklandı

Translate this post

Bilginin güç olduğu bir dünyada bilgiye erişim cinsiyet, kimlik veya coğrafya tarafından engellenmeden evrensel bir hak olmalıdır. İşte bu sarsılmaz inançla, VikiKadınKampı 2023‘ün ruhunu özetleyen logoyu gururla açıklıyoruz.

Logo, herkesin özgür bilgi misyonunu kutlamak için bir araya geldiği Wikimania 2023 heyecanı sırasında açıklandı.

Kolektif misyonumuzun duygusal amacı doğrultusunda titizlikle hazırlanmış bu sembol, bir umut ve birlik feneri olarak hizmet ediyor ve özgür bilgi hareketi içindeki çeşitlilik denizlerinde yol alırken bize rehberlik ediyor. Cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik bu yolculuğa çıktığımızda, sizi herkesin katkıda bulunabileceği ve insan bilgisinin toplamına erişebileceği bir dünyanın gerçek potansiyelini açığa çıkarmak için bize katılmaya davet ediyoruz.

Yolculuk

VikiKadınKampı 2023 logosunu tasarlama ve yaratma yolculuğu, üzerinde düşünülmüş ve kasıtlı bir süreçti. VikiKadınKampı ekibi, Wikimedia Vakfı Marka ekibiyle yakın işbirliği içinde çalıştı ve kadın merkezli hareketlerle ilişkili sayısız kavram ve sembol hakkında kapsamlı tartışmalara katılarak, kalplerini ve akıllarını bu yaratıma adadı.

Uzun uzun düşündükten sonra sadelik ve derinliği ön planda tutan bir tasarım felsefesini benimsedik. Sonuç olarak, kapsayıcılık ve birliğe olan bağlılığımızın görsel bir örneği olarak karşınızda duran logo ortaya çıktı.

Logonun özünde, hepimizi birbirine bağlayan kesintisiz bağları temsil eden daireler, kapsayıcılık ve mandalalar fikri etrafında dönüyor. Bu sadece bireysel kimliklerin gücünü değil, aynı zamanda bir arada durduğumuzda bizi güçlendiren birbirine bağlılığı da ifade eder.

Bu kavramların kadının güçlenmesi ve kimliğiyle nasıl kesiştiği aşağıda açıklanmıştır:

Daireler

Daireler çoğu zaman birliği ve bir araya gelme fikrini sembolize eder. Kadınlar bağlamında çevreler topluluğun ve desteğin gücünü temsil ediyor.

Kadınların hikâyeleri, bilgeliği ve deneyimleri paylaşmak için çevrelerde bir araya gelme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Bu daireler, kadınların kendileri için önemli olan konuları tartışabileceği, rehberlik sunabileceği ve duygusal destek sağlayabileceği güvenli alanları temsil ediyor.

Daireler, aidiyet ve kardeşlik duygusunu teşvik ederek kadınları güçlendirir. Açık diyaloğu teşvik ederek kadınların fikir alışverişinde bulunmasına, normlara meydan okumasına ve olumlu değişim için toplu olarak çalışmasına olanak tanıyor.

Aynı zamanda daireler, her sesin önemli olduğu fikrini de ortaya koyuyor; kadınlar tek bir alanda ilham vermek, moral vermek ve birbirlerini savunmak için bir araya geldiğinde ortaya çıkan gücü yansıtıyor.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, kadınların masaya getirdiği zengin deneyimler, geçmişler, kültürler ve bakış açılarını kapsar.

Kadınlar yekpare bir grup değildir; çeşitli etnik kökenlerden, ırklardan, dinlerden, sosyo-ekonomik kökenlerden, cinsel yönelimlerden ve yeteneklerden geliyorlar. Bu çeşitliliği tanımak ve kutlamak, kadınların yaşamlarının ve kimliklerinin karmaşıklığını kabul etmek açısından çok önemlidir.

Kapsayıcılık ve çeşitliliği benimsemek, kadınların benzersiz yolculuklarını kabul ederek ve onlara değer vererek onları güçlendirir. Basmakalıp yargılara meydan okuyor ve kadınların deneyimlediği mücadeleler ve zaferlere ilişkin daha geniş bir anlayışı teşvik ediyor.

Farklı kadınlar bir araya geldiğinde, ilerlemeyi teşvik eden ve daha kapsayıcı bir toplum yaratan zengin bakış açıları, fikirler ve çözümlere katkıda bulunurlar.

Mandalalar

Mandalalar genellikle bütünlüğü, dengeyi ve birliği temsil eden karmaşık, tek tip tasarımlardır. Mandalalar her şeyin birbirine bağlılığının ve içsel uyuma doğru yolculuğun görsel bir temsilidir.

Kadınların hayatlarının karmaşıklığı ve derinliği için bir metafor görevi görebilirler. Tıpkı bir mandalanın desenlerinin eksiksiz bir tasarım oluşturmak için birbirine bağlanması gibi, kadınların deneyimleri, rolleri ve kimlikleri de çok yönlü yaşamlarını şekillendirmek için kesişiyor.

Mandalalar yaratmak veya bunlar üzerinde düşünmek, kadınlara iç benliklerini keşfetmeleri, benzersiz yolculuklarını kutlamaları ve talep ve beklentilerle dolu bir dünyada dengeyi bulmaları için bir araç sağlayabilir.

Kullanılabilirlik

VikiKadın (WikiWomen) logosu, VikiKadın için ve VikiKadın tarafından yapılan tüm faaliyetleri ve girişimleri bir araya getiren birleştirici bir semboldür. Wikimedia hareketi içinde cinsiyet eşitliği ve bilgi paylaşımına olan kolektif bağlılığımızı ifade eder.

İşbirliğini teşvik eder, benzer düşüncelere sahip bireyleri birbirine bağlar ve çabalarımız için tutarlı bir kimlik sağlar.

Özünde, bizi Wikimedia ekosistemi üzerinde olumlu bir etki yaratma misyonumuzda birleştiren güçlü bir amblemdir.

VikiKadınKampı 2023 Logosu ve Tasarımcısı

Ayrıca, VikiKadınKampı 2023’ün dikkat çekici tasarımcısı Kullanıcı:Kurmanbek‘i de tanıtmak istiyoruz; bu yaratıcı vizyon sahibi, yalnızca Hindistan’ın canlı şenliklerini ve renklerini güzel bir şekilde yakalamakla kalmayıp, aynı zamanda bu merkezi tasarımı daha geniş VikiKadın girişimlerine ustaca dahil etti.

Logo, Hindistan’da yapılacak olan VikiKadınKampı için ana VikiKadın logosunun genişletilmiş bir çeşididir.

Son not

Sonuç olarak logo, özgür bilgi hareketindeki cinsiyet eşitsizliklerini gidermeye yönelik ortak kararlılıkla birleşen küresel topluluğumuzun ruhunu temsil ediyor. Basit bir tasarımın, çizgilerin ve renklerin bir amaç için bir araya gelmesiyle başladı. Ancak geliştikçe kendi başına bir hayat kazandı. Bir amblemden daha fazlası haline geldi; bir güçlenme, bilgi ve eşitlik hareketi olarak küresel bir hareketin temsili haline geldi.

Bu kavramlar bize kadınların yalnızca kendi hikayeleri olan bireyler değil, aynı zamanda güçlenmeye, anlayışa ve olumlu değişime yönelik kolektif bir yolculuğun parçası olduklarını hatırlatıyor.

Nerede olursanız olun, bu logoyu gördüğünüzde, bilginin gücüne, birliğin gücüne ve çeşitliliğin güzelliğine inanan bireylerden oluşan küresel bir ağ olan VikiKadın’ın yanında olduğunuzu bilirsiniz.

VikiKadınKampı 2023’te ilişkiler kurmak, birbirimizden öğrenmek ve birbirimizin çalışmalarını desteklemek için bir araya geleceğiz.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?