Annual Catalan editor community meeting in Barcelona

Translate this post
This post is available in 2 languages: English  • Catalan

Groups were formed to discuss a variety of topics

The annual Catalan editor community meeting, Viquitrobada, took place on November 17th, 2013 in the northern Horta-Guinardó district of Barcelona, in Catalonia. More than 40 editors from Catalan Wikipedia and its various sister projects gathered for the chance to discuss issues related to their respective projects. The event lasted an entire day and was divided into two parts. The morning had a formal format, while the lunch and the evening sessions were more about informal opinion sharing amongst participants. The Viquitrobada was filmed by Catalan TV, TV3.
Wikipedians started to arrive around 9.30 AM. Amical’s Chair, Arnaugir, and GLAM Project Manager, Kippelboy, opened the conference with a welcome address. After formal introductions, the real discussion began. The organizers structured the program in such a way where debates would take place in groups. The hope was to give everyone a chance to participate and have all topics discussed before presenting to the rest of the community. Every group designated a member who led the discussion, and afterwards presented the conclusions reached by the group in a three-minute presentation.

Group photo

In the first round of groups, four topics were discussed. “Featured Articles in Catalan Wikipedia” (improving the peer-to-peer review, increasing participation, orthography and grammar), “Education centers” (blocking IPs, improving most-read articles by students, teaching teachers about Wikipedia), “References and notability” (inclusionists versus deletionists, structural notability, past cases, self-focusing) and “Monthly chat meeting” (reaching out in a more efficient way). After a coffee break, the second round of group discussions was held, which covered an additional four topics: “WikiArS and media” (WikiArS initiative, assignments from Wikipedians, partnering with schools), “Technical group” (bots, Wikidata, MediaWiki, Lua, Wikimedia Labs, sharing codes), “Newcomers” (how to increase newbie’s retention, update of help pages, tutorial videos, Visual Editor) and “GLAM” (GLAM partnerships experiences, research). Once the debate was finished, the group leaders presented conclusions.
During the “Call to action” portion of the meeting, every attendant had the chance to ask for help on any project he or she might be working on. A variety of projects were brought up, such as volunteering for Wikidata task forces, the Mushroom Wikiproject, Spoken Wikipedia, bots, drawing coats of arms and mentoring newcomers. Attendants had to stand up again and pick any of the collaboration calls made to take home – so everyone left with some homework to do!
The final part of the conference was the general debate. When the meeting concluded, most of the attendants headed out to have lunch (of course, for stroopwaffels, courtesy of Catalan-Dutch user Laurita) at a nearby restaurant followed by drinks at a bar with good company.
Arnau Duran, Amical Wikimedia

Catalan

User:KRLS and User:Pau Colominas presenting the conclusions for the group which debated about newcomers

El passat 17 de novembre de 2013 va tenir lloc la trobada anual de la comunitat d’editors catalans, la Viquitrobada, que es va celebrar en un espai públic (Casal de barri Can Travi) del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. Organitzat per Amical Wikimedia, l’esdeveniment va comptar amb més de 40 editors de la Viquipèdia en català i dels seus projectes germans que van tenir l’oportunitat de parlar cara a cara sobre temes que afecten els seus projectes. L’acte va durar tot el dia: el matí fou destinat a un format més formal, mentre que el dinar i la tarda foren concebuts com una estona més informal. La Viquitrobada va ser filmada pels càmeres de TV3.
Els viquipedistes vinguts de tot arreu arribaren d’hora, cap a les 9:30 del matí. L’esdeveniment estava programat per començar a les deu en punt, i així va ser: El president d’Amical Arnaugir i el gestor de projectes GLAM Kippelboy obriren la conferència amb algunes paraules de benvinguda que van ser el punt de partida per un dia intens i frenètic. Després que tothom es presentés davant de la resta va començar el debat real: els organitzadors havien conncebut un programa segons el qual la discussió s’havia de dur a terme en grups, de tal manera que tothom tingués prou temps per participar i es pugués tractar qualsevol tema dels proposats. Cada grup designà un membre per liderar el debat i que, a més, després tenia la responsabilitat de presentar les conclusions al davant de tots els assistents amb un parlament de tres minuts.
A la primera ronda de grups es debaté sobre quatre temes: “Articles de qualitat a la Viquipèdia en català (com millar el procés d’avaluació, incrementar la participació, ortografia i llengua), “Centres educatius” (bloqueig d’IP, millora dels articles més consultats per estudiants, formar els professors), “Referències i admissibilitat” (inclusionistes versus exclusionistes, admissibilitat estructural, casos anteriors, autocentrisme) i “Xat mensual” (promocionar-lo de manera més eficient). Després de la pausa pel cafè, començà la segona ronda de discussions, en la qual es tractaren uns altres quatre temes: “WikiArS i multimèdia” (iniciativa WikiArS, encàrrecs per viquipedistes, acords amb escoles), “Grup tècnic” (bots, Wikidata, MediaWiki, Lua, Wikimedia Labs, compartició de codis), “Novells” (com incrementar la retenció dels novells, actualització de les pàgines d’ajuda, vídeos tutorial, Editor Visual) i “GLAM” (experiències de col·laboracions GLAM, recerca). Quan finalitzà el debat, els líders de grup resumiren les conclusions per tota l’audiència de tal manera que tothom pugué saber què es discutí en els altres tres grups on no estava present.

“Drinking” a toast with stroopwaffels

Però encara quedava una hora i mitja per dinar: la següent part programada era la “Call to action”, o “Crida a l’acció”. Cada assistent tingué la possibilitat d’aixecar-se i demanar ajuda i col·laboració per qualsevol projecte que tingués en ment o estigués duent a terme. Aparegueren multitud de projectes diferents, des de voluntarisme per Wikidata fins al Viquiprojecte Bolets, passant per la Viquipèdia parlada, bots, disseny d’escuts d’armes o el sistema de mentorització per novells. Tanmateix, la part més interessant (i sorpresa) encara havia d’arribar: cadascun dels assistents s’hagué d’aixecar –de nou– i apuntar-se a alguna de les crides d’ajuda fetes anteriorment, de tal manera que tothom es va emportar deures a casa!
La darrera part de la Viquitrobada consistí en un debat general en el qual es tractaren altres temes. Un cop acabat el matí, la majoria d’assistents es dirigiren a un restaurant proper per dinar (òbviament, amb stroopwaffels, cortesia de la usuària catalano-neerlandesa Laurita) i, més tard, continuaren la Viquitrobada de manera més informal en el seu lloc preferit, és a dir, en un bar acollidor, amb bona companyia i bona beguda.
Arnau Duran, Amical Wikimedia

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?