Nadace Wikimedia vyzývá turecké úřady k obnově přístupu k Wikipedii

Translate this post
Fotografie NASA Earth Observatory, veřejná doména.

Dne 29. dubna 2017 byla Wikipedie na území Turecka zablokována. Miliony lidí tak mohou přijít o přístup k svobodným znalostem, a to jak o své zemi, tak i o světě kolem nich. Domníváme se, že přístup k vědění je základním lidským právem. Naléháme proto na turecké úřady, aby Wikipedii opět zpřístupnily.

Zablokování všech jazykových verzí internetové encyklopedie Wikipedie uskutečnil turecký Úřad pro informace a komunikace (ICTA) v neděli 29. dubna 2017.

Přes čtyřicet milionů článků na všech jazykových verzích Wikipedie mohlo vzniknout jen díky komunitě dobrovolníků, která ji neustále rozšiřuje a udržuje. Práce editorů největší on-line encyklopedie je vedena s jedním hlavním cílem: Aby každý člověk na světě měl přístup k veškerému lidskému vědění. Wikipedie představuje bohatý zdroj informací v řadě oblastí; od dějin jednotlivých států, přes přírodní vědy až k vědám technickým. Téměř tři sta tisíc článků Wikipedie v turečtině slouží milionům lidí, aby s lépe seznámili s dějinami, kulturou a místopisem Turecka. Tureckou Wikipedii vytvořili dobrovolníci, kteří tento jazyk ovládají pro ty, kteří turecky mluví.

Základním kamenem pro existenci svobodných znalostí je přístup k informacím. Pro mnoho lidí je Wikipedie snadno přístupným zdrojem nezaujatých informací, navíc k dispozici v jejich jazyce. Může sice obsahovat text, jehož objektivita i kvalita mohou být sporné. Může také zahrnovat i text, který někteří mohou vnímat jako urážlivý. Nic z toho však nemůže představovat důvod pro zablokování přístupu k encyklopedii jako takové. Věříme, že každý člověk na světě by měl mít základní právo na přístup k znalostem a možnost je sdílet s ostatními. A to bez obav z případného postihu. Ostře proto odmítáme cenzuru, nebo zastrašování, které vede k autocenzuře.

Wikipedie byla zablokována krátce po vydání příkazu v pátek 28. dubna 2017. Turecký úřad pro informace a komunikace požádal o znepřístupnění několika článků na anglické a turecké verzi encyklopedie.

Podle tvrzení tureckých úřadů, které místní tisk zveřejnil, jsou editoři turecké Wikipedie součástí “kampaně na poškození země”. Obsah, který vytvářejí, poté označili za “podporu terorismu.” Náznaky, že svobodné šíření encyklopedických článků, vytvářené celosvětovou komunitou dobrovolníků, lze interpretovat jako podporu nenávisti a násilí nás hluboce znepokojuje. Věříme, že je celá situace jenom nedorozuměním. Cílem Wikipedie je sdílení encyklopedicky významných informací s celým světem. Nadace Wikimedia Foundation terorismus odmítá a odsuzuje.

Vyzýváme tureckou vládu, aby obnovila úplný přístup k Wikipedii na území Turecka a umožnila přístup k největšímu zdroji svobodných informací online na území země. Nadace Wikimedia Foundation v současné době zvažuje vhodné nástroje pro případné zpochybnění rozhodnutí tureckých úřadů právní cestou. Připojte se k naší výzvě turecké vládě za dodržování práv tamního obyvatelstva. #UnblockWikipedia

Výše uvedený text je překladem anglického originálu. Stanovisko výkonné ředitelky nadace Wikimedia Foundation Katherine Maher bylo zveřejněno pod názvem Wikimedia Foundation urges Turkish autorities to restore access to Wikipedia.

Katherine Maher, Executive Director
Wikimedia Foundation

Zdroj: Wikimedia Česká republika blog

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?